Advertisement
 Translation for 'skúška' from Slovak to English
NOUN   skúška | skúšky | skúšky | skúšok
skúška {f}test
div.hudba
skúška {f}
rehearsal
skúška {f} [na odskúšanie n-čoho]tryout [Am.]
2 Words
automot.
bariérová skúška {f}
crash test
dychová skúška {f} [na alkohol]breath test
ekol.
emisná skúška {f}
emission test
med.
krvná skúška {f}
blood test
tech.
laboratórna skúška {f}
laboratory test
automot.
rýchlostná skúška {f}
speed test
skúška {f} ohňom [obr.]crucible [fig.]
skúška {f} ohňom [obr.]acid test [fig.]
vzdel.
štátna skúška {f}
state exam
vzdel.
štátna skúška {f}
state examination
biochém.
toxínová skúška {f}
toxin test
tvrdá skúška {f}ordeal
vytrvalostná skúška {f}endurance test
zaťažkávacia skúška {f}acid test [fig.]
vzdel.
záverečná skúška {f}
final exam
18 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • Zo skúšobne sa skúšobný proces sťahuje na javisko (javiskové skúšky v náznakoch dekorácie a mobiliáru), kde v ďalšej fázi nasleduje skúška dekoračná.
 • 23. apríla minister školstva oznámil, že sa v školskom roku 2019/2020 ruší maturitná skúška.
 • môže byť medicínska kvalifikačná skúška lekára.
 • Povinná skúška z marxizmu-leninizmu bola aj súčasťou 1. atestácie lekárov ako aj doktorandského štúdia vtedy smerujúceho k titulu kandidát vied.
 • Socha Corgoňa je obľúbeným miestom, pretože dokáže plniť želania – aj preto má Corgoň také lesklé, vyhladené palce, keďže práve pohladením jeho nohy sa podarí skúška, alebo sa dievčina šťastne vydá.

 • Rozpráva plynulo po anglicky, dohovorí sa aj francúzsky a rusky (štátna skúška).
 • augusta 1949 na semipalatínskom vojenskom polygóne úspešne prebehla skúška prvej sovietskej atómovej bomby – RDS-1.
 • Nazýva sa aj Trauzlova skúška, skúška v Trauzlovom olovenom valci (ČSN 66 8064).
 • Maturitná skúška (iné názvy: maturita, staršie: matúra, knižne a v minulosti: skúška dospelosti) je záverečná skúška pri absolvovaní strednej školy.
 • Kontrola a riadenie kvality ("CAQ - computer-aided quality") je súčasť CAE, strojová skúška kvality hotového produktu (porovnanie želaných a skutočných rozmerov, analýza rozdielov.

 • Povrchové chyby zisťuju pomocou kapilarnych skúšiek magnetická skúška.
 • Koniec periódy poznáva tavič podľa pichacej skúšky. Skúška pozostáva z prestrčenia skúšobnej tyče do fúkacieho otvoru a po vytiahnutí sa rýchle namočí do vody.
 • Terénna skúška – hodnotenie fyzickej kondície. Jazda na [...].
 • Dostihy je individuálny šport. Je to zároveň skúška preverujúca rýchlosť koňa v kluse alebo cvale, prípadne jeho schopnosť prekonávať prekážky; slúži na výber do chovu.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!