Advertisement
 Translation for 'skúškové obdobie' from Slovak to English
vzdel.
skúškové obdobie {n}
examination period
Partial Matches
obdobie {n}season
obdobie {n}era
obdobie {n}period
obdobie {n}epoch
prechodné obdobie {n}transitional period
meteor.
búrkové obdobie {n}
storm season
meteor.
búrkové obdobie {n}
stormy season
hist.
alžbetínske obdobie {n}
Elizabethan era
zimné obdobie {n}wintertime
meteor.
letné obdobie {n}
summer period
meteor.
jarné obdobie {n}
springtime
obdobie {n} dažďovrainy season
hist.um.
renesančné obdobie {n}
Renaissance period
najhoršie obdobie {n}nadir
hist.
predhispánske obdobie {n}
pre-Hispanic era
turist.
dovolenkové obdobie {n}
holiday period [Br.]
turist.
dovolenkové obdobie {n}
vacation period [Am.]
archeol.hist.
vikinské obdobie {n}
Viking age
comp.
programovacie obdobie {n}
programming period
rozhodujúce obdobie {n}crucial time
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
  • V zimnom semestri je to v septembri a v letnom semestri je to v januári. Skúškové obdobie externého štúdia prebieha počas nasledujúceho semestra denného štúdia.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!