Advertisement
 Translation for 'skúšobná metóda' from Slovak to English
skúšobná metóda {f}test method
Partial Matches
skúšobná fáza {f}test phase
obch.
skúšobná kabínka {f}
fitting room
metóda {f}method
výpočtová metóda {f}computation method
aplikačná metóda {f}application method
účt.
bilančná metóda {f}
balance sheet method
induktívna metóda {f}inductive method
porovnávacia metóda {f}comparative method
vzdel.
študijná metóda {f}
study method
med.
liečebná metóda {f}
treatment
analytická metóda {f}analytical method
deduktívna metóda {f}deductive method
testovacia metóda {f}testing method
pokročilá metóda {f}advanced method
elektr.
nulová metóda {f}
null method
kreatívna metóda {f}creative method
štatist.
štatistická metóda {f}
statistical method
vzdel.
vyučovacia metóda {f}
teaching method
filoz.mat.
axiomatická metóda {f}
axiomatic method
prevádzková metóda {f}method of operation
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
  • ... "nárazový test/nárazová skúška" zodpovedá anglickému impact test, nie anglickému crash test) je skúšobná metóda na určenie deformačných vlastností strojných zariadení.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!