Advertisement
 Translation for 'skúšobné zariadenie' from Slovak to English
skúšobné zariadenie {n}test equipment
Partial Matches
skúšobne {adv}tentatively
priem.tech.
zariadenie {n}
installation
tech.
zariadenie {n}
gear [equipment]
zariadenie {n}equipment
tech.
zariadenie {n}
mechanism
tech.
zariadenie {n}
device
tech.
zariadenie {n}
contrivance
tech.
sledovacie zariadenie {n}
tracking devise
priem.
odpadové zariadenie {n}
waste installation
kropiace zariadenie {n}sprinkler
nábytok
zariadenie {n} [bytu]
furnishings­ {pl}
navigačné zariadenie {n}navigation equipment
ochranné zariadenie {n}protection device
audiohudba
stereofónne zariadenie {n}
stereo
poplašné zariadenie {n}alarm device
čítacie zariadenie {n}reading device
priem.
výrobné zariadenie {n}
production equipment
ochranné zariadenie {n}protective device
tech.
sledovacie zariadenie {n}
tracker
elektr.
polovodičové zariadenie {n}
semiconductor device
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
  • Do motorov OMS a RCS boli v rámci predštartovných príprav natankované hypergolické pohonné látky a za prítomnosti hlavnej posádky prebehlo aj skúšobné odpočítavanie.
  • Po skončení vojny sa ťažba opäť rozbehla. Bolo zakúpené moderné vrtné a ťažobné zariadenie z Nemecka a neskôr zo Sovietskeho zväzu. Podnik sa stal súčasťou národného podniku Československé naftové závody s centrálou v moravskom Hodoníne. V roku 1958 došlo k zlúčeniu prieskumných (vrtných) aj ťažobných závodov a bol vytvorený národný podnik "Prieskumno–ťažobný závod Gbely". V roku 1969 bol podnik opäť transformovaný a zmenil názov na Národný podnik Slovenské naftové závody. Riaditeľom sa stal Milutín Blažek a podnik sídlil v Gbeloch. V roku 1974 bol podnik premenovaný na NAFTA, národný podnik Gbely. V roku 1977 sa stal súčasťou koncernu Naftový a plynárenský priemysel. V tomto období bol vybudovaný v Plaveckom Štvrtku prvý zásobník napojený na plynovod Bratstvo. Na vyťaženom ložisku Láb bol v roku 1979 skúšobne otvorený prvý podzemný zásobník. Tretia fáza výstavby bola dokončená v 80. rokoch, zásobník tak dovedna uskladní asi 1,7 miliardy m3 zemného plynu. Zásobníky plynu sú plnené do vyťažených ložísk počas letnej sezóny a využívajú sa neskôr podľa potrieb. V roku 1978 podnik zamestnával 2040 pracovníkov, hrubá výroba mala hodnotu 454,4 milióna Kčs. V priebehu 70. rokov objem ťažby ropy aj plynu poklesol na 50 000 ton ropy ročne a 500 miliónov m3 zemného plynu ročne.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!