Advertisement
 Translation for 'skúšobné' from Slovak to English
skúšobne {adv}tentatively
skúšobné zariadenie {n}test equipment
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'skúšobné' from Slovak to English

Advertisement
skúšobne {adv}
tentatively

skúšobné zariadenie {n}
test equipment
Usage Examples Slovak
 • V auguste 2022 boli zrealizované skúšobné jazdy električkovej súpravy po všetkých trasách ČHŽ.
 • 22. februára 2018 14:17 GMT vyniesla SpaceX ako sekundárny náklad satelitu Paz dve skúšobné družice "Tintin A" a "Tintin B".
 • Najmenej 400 vyrobených kusov, ale oficiálne len štyri skúšobné prototypy.
 • Často sa za freemium mylne označujú skúšobné alebo demo verzie produktov.
 • Na Slovensku sa sieť rozhlasu po drôte začala budovať od roku 1954. S vysielaním sa začalo 1. augusta 1955, pričom skúšobné vysielanie v Prahe sa začalo už o 2 roky skôr.

 • storočia bolo skúšobné lietanie ďalej vyvíjané RAE vo Spojenom kráľovstve a v NACA v USA.
 • V 70. rokoch bolo používané ako skúšobné letisko pre Concorde.
 • Prvý pilotovaný let čínskej kozmickej lode Šen-čou bol vyvrcholením Projektu 921, ktorý začal v roku 1992. Letu Šen-čou 5 predchádzali štyri úspešné nepilotované skúšobné lety.
 • Certifikačný orgán je organizácia zodpovedná za udeľovanie certifikátov Solar Keymark a skúšobné laboratórium je organizácia zodpovedná za vykonávanie všetkých skúšok.
 • prebehlo skúšobné odpočítavanie. Potom bola do jeho nákladového priestoru uložená družica Insat- 1B.

 • Prvé skúšobné hodnotenie podľa metódy EPI bolo v roku 2006.
 • Prvé skúšobné pozorovania novou kamerou ACS s vedeckými cieľmi prebehli 2.
 • novembra prebehlo skúšobné odpočítavanie TCDT (Terminal Count Down Test).
 • Prebehli skúšobné zážihy motorov RCS (Reaction Control System) a skúšobné spustenie jedného hydraulického čerpadla APU (Auxilliary Power Unit).
 • Riadnym členom sa môže stať muž, ktorý je katolík, študent vysokej školy a absolvoval ročné skúšobné obdobie.

 • Podľa oficiálnej podrobnej správy US Air Force z roku 1994 išlo pravdepodobne o skúšobný balón, ktorý niesol skúšobné figuríny („dummies“).
 • Trolejbus T-401 bol nasadený do prevádzky v Prahe, ako skúšobné vozidlo bol však pomerne skoro vyradený - už v roku 1961.
 • augusta prebiehali skúšobné jazdy z meracím vozňom rýchlosťou až [...] a toho istého dňa boli nasadené stroje 380.005 a 380.006 spolu s meracím vozňom VÚŽ a vozňom ČD radu BMZ na skúšobné jazdy v úseku Pardubice – Choceň.
 • Princíp: skúšobné teleso – indentor – vplyvom presne stanoveného zaťaženia vniká do skúmaného materiálu, pričom sa z miery deformácie povrchu tohoto materiálu (meria sa hĺbka vniknutia indentora) usudzuje jeho tvrdosť (ide o jamky hlboké cca [...]).
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!