Advertisement
 Translation for 'skúšobne' from Slovak to English
skúšobne {adv}tentatively
skúšobné zariadenie {n}test equipment
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'skúšobne' from Slovak to English

Advertisement
skúšobne {adv}
tentatively

skúšobné zariadenie {n}
test equipment
Usage Examples Slovak
 • V auguste 2022 boli zrealizované skúšobné jazdy električkovej súpravy po všetkých trasách ČHŽ. Pohon súpravy nateraz zabezpečuje diesel-elektrický generátor, nainštalovaný do riadiaceho vozňa.
 • 22. februára 2018 14:17 GMT vyniesla SpaceX ako sekundárny náklad satelitu Paz dve skúšobné družice "Tintin A" a "Tintin B".
 • Najmenej 400 vyrobených kusov, ale oficiálne len štyri skúšobné prototypy.
 • Často sa za freemium mylne označujú skúšobné alebo demo verzie produktov. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že skúšobné verzie produktov zvyčajne umožňujú zákazníkom využívať všetky ich funkcie, ale, ak si produkt nekúpia, tak len po obmedzený čas. Freemium model ponúka základnú službu vždy zdarma.
 • Na Slovensku sa sieť rozhlasu po drôte začala budovať od roku 1954. S vysielaním sa začalo 1. augusta 1955, pričom skúšobné vysielanie v Prahe sa začalo už o 2 roky skôr.

 • V 20. rokoch 20. storočia bolo skúšobné lietanie ďalej vyvíjané RAE vo Spojenom kráľovstve a v NACA v USA. Pokrok v skúšobnom lietaní nastal v 50. rokoch, po vylepšení stability lietadiel a presnosti ich ovládania.
 • V 70. rokoch bolo používané ako skúšobné letisko pre Concorde.
 • Prvý pilotovaný let čínskej kozmickej lode Šen-čou bol vyvrcholením Projektu 921, ktorý začal v roku 1992. Letu Šen-čou 5 predchádzali štyri úspešné nepilotované skúšobné lety.
 • Certifikačný orgán je organizácia zodpovedná za udeľovanie certifikátov Solar Keymark a skúšobné laboratórium je organizácia zodpovedná za vykonávanie všetkých skúšok.
 • Raketoplán bol na rampu LC-39A prevezený 2. augusta a 4. prebehlo skúšobné odpočítavanie. Potom bola do jeho nákladového priestoru uložená družica Insat- 1B. Pôvodne to mala byť družica TDRS-B, ale vedenie NASA sa rozhodlo vyradiť ju z nákladu STS-8.

 • V rokoch 1999 až 2005 sa používala iná metóda hodnotenia, ktorej výsledkom bol tzv. Index environmentálnej trvalej udržateľnosti (Environmental Sustainability Index, ESI). Prvé skúšobné hodnotenie podľa metódy EPI bolo v roku 2006.
 • Po ukončení misie trvalo ešte niekoľko dní, kým sa pozorovania HST obnovili, pretože najprv bolo potrebné vyladiť všetky systémy ďalekohľadu, aby ich funkcia bola optimálna. Prvé skúšobné pozorovania novou kamerou ACS s vedeckými cieľmi prebehli 2. apríla 2002.
 • V dňoch 19. až 20. novembra prebehlo skúšobné odpočítavanie TCDT (Terminal Count Down Test). Štart bol pôvodne naplánovaný na 6. decembra 2007 v čase 22:31 SEČ. 30. novembra NASA potvrdila, že raketoplán Atlantis je pripravený odštartovať v tomto termíne.
 • 20. august bol venovaný prípravám na pristátie. Posádka upratovala kabínu družicového stupňa aj Spacehabu. Prebehli skúšobné zážihy motorov RCS (Reaction Control System) a skúšobné spustenie jedného hydraulického čerpadla APU (Auxilliary Power Unit). Piloti nacvičovali pristávací manéver na simulátore PILOT (Portable In-flight Landing Operations Trainer). O 18:12 UT boli uzavreté prielezy medzi Spacehabom a prednou časťou raketoplánu. Prebehla tiež posledná telekonferencia a videokonferencia.
 • Členmi spolku ISTROPOLITAN sú študenti rôznych odborov bratislavských univerzít a vysokých škôl a akademici s ukončeným štúdiom, ktorí pracujú v mnohých zaujímavých sférach našej spoločnosti. Riadnym členom sa môže stať muž, ktorý je katolík, študent vysokej školy a absolvoval ročné skúšobné obdobie.

 • Podľa oficiálnej podrobnej správy US Air Force z roku 1994 išlo pravdepodobne o skúšobný balón, ktorý niesol skúšobné figuríny („dummies“).
 • Trolejbus T-401 bol nasadený do prevádzky v Prahe, ako skúšobné vozidlo bol však pomerne skoro vyradený - už v roku 1961. Dnes patrí k cenným exponátom Múzea mestskej hromadnej dopravy v Brne.
 • Od 23. augusta prebiehali skúšobné jazdy z meracím vozňom rýchlosťou až [...] a toho istého dňa boli nasadené stroje 380.005 a 380.006 spolu s meracím vozňom VÚŽ a vozňom ČD radu BMZ na skúšobné jazdy v úseku Pardubice – Choceň. V ďalších dňoch prebiehalo meranie v ďalších úsekoch a od 5. októbra bol stroj 380.005 nasadzovaný tiež na poštové vlaky Ostrava – Praha a späť.
 • Princíp: skúšobné teleso – indentor – vplyvom presne stanoveného zaťaženia vniká do skúmaného materiálu, pričom sa z miery deformácie povrchu tohoto materiálu (meria sa hĺbka vniknutia indentora) usudzuje jeho tvrdosť (ide o jamky hlboké cca [...]).
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!