Advertisement
 Translation for 'skupinové' from Slovak to English
admin.EUpráv.
skupinové vízum {n}
group visa
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'skupinové' from Slovak to English

skupinové vízum {n}
group visaadmin.EUpráv.
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Synchronizované krasokorčuľovanie, predtým skupinové krasokorčuľovanie či presné krasokorčuľovanie, je kolektívna krasokorčuliarska športová disciplína určená pre 16 krasokorčuliarov, ktorí vystupujú vždy spoločne (predtým závodilo minimálne 24 krasokorčuliarov, neskôr 20, dnes minimálne 16).
 • Vhodný je na skupinové výsadby a živé ploty.
 • Bude hostiť tri skupinové etapy zápasov, ako aj zápas v šestnástke.
 • Podľa historických prameňov môžeme povedať, že z minulosti sa dochovali dva druhy Ruského rukopašného boja: skupinové boje „stenka na stenku“ (stenočný boj) a zápasy jeden na jedného (sam na sam).
 • Každý študent zvyčajne trávi jednu hodinu denne, pričom od učiteľa absolvuje skupinové alebo individuálne lekcie a zvyšok dňa pracuje prostredníctvom priradených materiálov s rodičom, starším súrodencom alebo najatým tútorom v domácnosti.

 • Radový rodinný dom patrí medzi skupinové formy rodinnej zástavby, ktorá rieši rozpor medzi nárokmi obyvateľov na bývanie a požiadavkami na hospodárnosť pôdy.
 • Selfie je fotografický autoportrét, najčastejšie zhotovený digitálnym fotoaparátom alebo telefónom s fotoaparátom (smartfón), pričom fotoaparát nemusí byť držaný v ruke ale na rozšírenie uhla pohľadu sa môže použiť selfie palica, napríklad pre skupinové selfie.
 • Ženijné skupinové veliteľstvo (skratka ŽSV) je označenie pre orgán, ktorý bol zriaďovaný v medzivojnovom Česko-Slovensku Riaditeľstvom opevňovacích prác (ROP) a mal na starosť organizovanie a riadenie opevňovacích prác v jednotlivých stavebných úsekoch priamo v teréne.
 • So sestrou Máriou navrhovali skupinové série s viacerými figúrkami znázorňujúce prácu a zábavu pospolitého ľudu.
 • Ide teda o jazyky "filozofické", "tajné", "osobné" a "skupinové".

 • Napr.: Ak väčšina členov skupiny zastáva opatrné riešenie situácie, bude skupinové riešenie ešte opatrnejšie.
 • Spinning je energeticky účinné skupinové cvičenie na stacionárnom bicykli (spinbike, spinner) spájajúce hudbu, motiváciu a ľudskú predstavivosť.
 • Taktika vlčích svoriek je spôsob ponorkového boja proti chráneným konvojom. Boli to skupinové nočné útoky ponoriek. Aplikovaná bola iba nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny.
 • Holandské a flámske maliarstvo však taktiež podnietili rozvoj "obyčajných" obrazov, znázorňujúcich bežný život, pracujúcich ľudí, reprezentačné hostiny, nenútené zábavy, rozpustilé hodovanie či skupinové portréty.
 • Nevýhodou basreflexovej ozvučnice sú vyššie nároky na tuhosť ozvučnice (keďže v jej vnútri vznikajú väčšie tlakové rozdiely) a taktiež väčšie skupinové oneskorenie.

 • Pri identifikácii niektorých enkláv sú nápomocné aj ďalšie kritériá kategorizácie: kritérium delenia na základe počtu obyvateľov, kritérium rozdelenia enkláv na individuálne a skupinové, kritérium členenia enkláv podľa ich rádu a kritérium na báze ich pôvodu.
 • Poznáme tieto druhy čísloviek: základné, druhové, skupinové, radové a násobné.
 • Vynašlo sa už viac zaujímavých spôsobov výučby hry na klavíri, ako napríklad skupinové.
 • Existujú tri druhy názvoslovia uhľovodíkov: triviálne, čo je najstarší a súvisí s miestom výskytu alebo s vlastnosťami, funkčné skupinové (radikálovo funkčné), ktoré sa skladá z uhľovodíkového zvyšku a názvu funkčnej skupiny, a systematické, definované organizáciou IUPAC.
 • Travis Jakson zaviedol taktiež širšiu definíciu džezu – hovorí, že „"džez je hudba zahrňujúca vlastnosti, improvizáciu, skupinové interakcie, rozvoj a bytie rôznych hudobných možností.“" Village Voice a džezový kritik Gary Giddins tvrdia, že pri vytváraní a šírení džezu sú stále dominantné veľké zábavné podniky.

  Advertisement
  © dict.cc Slovak-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!