Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vízum' from Slovak to English
NOUN   vízum | víza | víza | víz
admin.
predĺžiť vízum [dok.]
to extend a visa
admin.
udeliť vízum [dok.]
to issue a visa
admin.
vydať vízum [dok.]
to issue a visa
admin.
zrušiť vízum [dok.]
to annul a visa
admin.
dlhodobé vízum {n}
long-term visa
admin.pol.
humanitárne vízum {n}
humanitarian visa
admin.
krátkodobé vízum {n}
short-term visa
admin.turist.
platné vízum {n}
valid visa
admin.pol.
prisťahovalecké vízum {n}
immigration visa
EUpráv.
schengenské vízum {n}
Schengen visa
admin.EUpráv.
skupinové vízum {n}
group visa
admin.turist.
tranzitné vízum {n}
transit visa
admin.turist.
turistické vízum {n}
tourist visa
admin.turist.
vstupné vízum {n}
entry visa
admin.
výstupné vízum {n}
exit visa
3 Words
turist.
žiadať o vízum [nedok.]
to apply for a visa
admin.EUpráv.
viacnásobné návratové vízum {n}
multiple-entry visa
admin.turist.
viacrazové vstupné vízum {n}
multiple-entry visa
admin.turist.
žiadosť {f} o vízum
visa application
4 Words
admin.EUpráv.
vízum {n} na viac vstupov
multiple-entry visa
admin.
vízum {n} pre vedeckých pracovníkov
research visa
admin.
vízum {n} pre vedeckých pracovníkov
scientific visa
5+ Words
admin.EUpráv.
vízum {n} s obmedzenou územnou platnosťou
visa with limited territorial validity <LTV visa>
23 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Zambijské vízum je možné získať na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade Zambie či Veľkej Británie alebo priamo na ktoromkoľvek hraničnom priechode do Zambie.
 • Pre vycestovanie do Sierra Leone je potrebný platný cestovný pas (minimálne 6 mesiacov), platné vízum a medzinárodný očkovací preukaz s vyznačenou platnou vakcináciou proti žltej zimnici a cholere.
 • Mal pas delegáta Medzinárodného Červeného kríža a vízum argentínskeho generálneho konzulátu v Ríme na meno "Ján Bobor".
 • Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum, o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Ománu vo Viedni v Rakúsku, alebo priamo na hraničnom priechode/letisku pri vstupe do krajiny.
 • Bogimu Jovovičovi vypršalo sovietske vízum a tak sa rozhodol zostať na Západe.
 • V roku 1979 mu nebolo predĺžené vízum a bol vyhostený z ČSSR.
 • Turistické vízum je druhom víza, ktoré umožňuje cudzincovi časovo obmedzený vstup, resp.
 • Nakoniec sa mu podarilo získať prisťahovalecké vízum do Austrálie, ktorá v tom čase prijímala imigrantov z východnej Európy.
 • Nebolo jej však udelené vízum a neskôr sa na diaľku rozviedli.
 • augusta 2013 mu Federálna migračná služba udelila dočasné vízum na jeden rok pre pobyt na území Ruskej federácie.
 • Do Tibetu je potrebné zvláštne vízum, ktoré schvaľuje čínska vláda.
 • To platí aj pre cudzincov, ktorý majú takzvané schengenské vízum – vízum oprávňujúce k vstupu do jedného štátu Schengenu.
 • Ak je potrebné na vstup vízum, vlepuje sa do cestovného pasu. V jednoduchších prípadoch sa vízum udeľuje priamo pri prekročení hraníc formou odtlačku.
 • Visa Waiver Program (VWP) je program Spojených štátov amerických, ktorý umožňuje občanom niektorých krajín cestovať do USA do 90 dní bez potreby získať vízum.
 • návratné vízum je najčastejší typ a udeľuje sa spravidla na relatívne krátke obdobie (najčastejšie do 3 mesiacov), na dlhšie pobyty treba špeciálne povolenia, napr.
 • To platí aj pre cudzincov, ktorí majú takzvané schengenské vízum – vízum oprávňujúce k vstupu do jedného štátu Schengenu.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!