Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for začať from Slovak to English
VERB1   začínať | začínam | začínajú | začínal
začať
VERB2   začať | začnem | začnú | začal
začínať
začať [dok.]
to begin

to start

to get started

to get going [idiom]
Advertisement
začať n-čo [dok.]
to initiate sth.

to commence sth.

to kick sth. off [coll.] [begin]
začať n-čo [dok.] [akciu ap.]
to launch sth.

začať horieť [dok.]
to start to burnHasZách

to catch fire [start to burn]HasZách
začať konať [dok.]
to get the show on the road [idiom]
začať nádejne [dok.]
to get off to a good start [idiom]
začať odznova [dok.]
to start over [Am.]
začať ofenzívu [dok.]
to launch an offensivevoj.
začať podnikať [dok.]
to start a businessekon.

to set up a businessekon.
začať sa [dok.]
to kick off [coll.] [begin]
začať šalieť [dok.]
to freak out [coll.] [become very angry]
začať šalieť [dok.] [ľud.]
to go nuts [coll.] [act in an excited, uninhabited manner]
začať sľubne [dok.]
to get off to a good start [idiom]
začať stavať n-čo [dok.]
to break ground on sth.stav.
začať účinkovať [dok.] [liek, droga ap.]
to kick in [coll.]drogyfarm.
začať vyvádzať [dok.] [zúriť]
to go ballistic [coll.]
začať zle [dok.]
to get off to a bad start [idiom]
začať znovu [dok.]
to start over [Am.]

to recommence [literary]

začať od Adama [dok.] [idióm]
to start from the very beginning
začať sa lepšiť [dok.] [o vývoji situácie]
to turn around
začať sa líšiť [dok.]
to diverge
začať sa nudiť [dok.]
to get bored
začať sa obávať [dok.]
to get worried
začať sa skrývať [dok.]
to go into hiding
začať spolupracovať s n-ým [dok.]
to team up with sb.

začať na zelenej lúke [dok.] [idióm]
to start from scratch [idiom]
začať s výstavbou n-čoho [dok.]
to break ground on sth.stav.
začať sa venovať n-čomu [dok.]
to get down to sth.

Chceš si so mnou začať?
Do you want a piece of me? [sl.] [idiom]

začať pátrať v n-čom / po n-čom [dok.]
to delve into sth. [fig.] [explore, do research]
začať [dok.]to begin
začať [dok.]to start
začať [dok.]to get started
začať [dok.]to get going [idiom]
začať n-čo [dok.]to initiate sth.
začať n-čo [dok.]to commence sth.
začať n-čo [dok.]to kick sth. off [coll.] [begin]
začať n-čo [dok.] [akciu ap.]to launch sth.
2 Words: Verbs
HasZách
začať horieť [dok.]
to start to burn
HasZách
začať horieť [dok.]
to catch fire [start to burn]
začať konať [dok.]to get the show on the road [idiom]
začať nádejne [dok.]to get off to a good start [idiom]
začať odznova [dok.]to start over [Am.]
voj.
začať ofenzívu [dok.]
to launch an offensive
ekon.
začať podnikať [dok.]
to start a business
ekon.
začať podnikať [dok.]
to set up a business
začať sa [dok.]to kick off [coll.] [begin]
začať šalieť [dok.]to freak out [coll.] [become very angry]
začať šalieť [dok.] [ľud.] to go nuts [coll.] [act in an excited, uninhabited manner]
začať sľubne [dok.]to get off to a good start [idiom]
stav.
začať stavať n-čo [dok.]
to break ground on sth.
drogyfarm.
začať účinkovať [dok.] [liek, droga ap.]
to kick in [coll.]
začať vyvádzať [dok.] [zúriť]to go ballistic [coll.]
začať zle [dok.]to get off to a bad start [idiom]
začať znovu [dok.]to start over [Am.]
začať znovu [dok.]to recommence [literary]
3 Words: Verbs
začať od Adama [dok.] [idióm]to start from the very beginning
začať sa lepšiť [dok.] [o vývoji situácie]to turn around
začať sa líšiť [dok.]to diverge
začať sa nudiť [dok.]to get bored
začať sa obávať [dok.]to get worried
začať sa skrývať [dok.]to go into hiding
začať spolupracovať s n-ým [dok.]to team up with sb.
4 Words: Verbs
začať na zelenej lúke [dok.] [idióm]to start from scratch [idiom]
stav.
začať s výstavbou n-čoho [dok.]
to break ground on sth.
začať sa venovať n-čomu [dok.]to get down to sth.
5+ Words: Others
Chceš si so mnou začať?Do you want a piece of me? [sl.] [idiom]
5+ Words: Verbs
začať pátrať v n-čom / po n-čom [dok.]to delve into sth. [fig.] [explore, do research]
38 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!