Advertisement
 Translation for 'za chodu' from Slovak to English
za chodu {adv}on the fly [coll.] [idiom]
Partial Matches
uvedenie {n} do choduactivation
tech.
uvedenie {n} do chodu
actuation
uviesť n-čo do chodu [dok.]to activate sth.
tech.
uviesť n-čo do chodu [dok.]
to actuate sth.
uviesť do chodu n-čo [dok.]to start sth. up
za brieždenia {adv}at the crack of dawn [idiom]
za {prep} [+inšt.]after
za rohomround the corner
za {prep} [+inšt.]around
za rohomaround the corner
za {prep} [+gen.]under
za svitania {adv}at dawn
za {prep} [+inšt.]round
za sebou {adv}in a row
za {prep} [+inšt.]beyond [place]
za {prep} [+inšt.]behind [place]
za svetla {adv}by daylight
za okamih {adv}in a minute
za okamih {adv}in a moment
za {prep} [+ak.]beyond [direction]
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
  • Operácia Market Garden bola spojenecká výsadková operácia počas druhej svetovej vojny, ktorej cieľom bolo zaistenie viacerých mostov v okupovanom Holandsku, tak aby bol vytvorený koridor pre postupujúce spojenecké vojská, čo by umožnilo západným Spojencom prekročiť za chodu Rýn a napadnúť nacistické Nemecko bez ďalších prekážok.
  • Slúži ako transceiver (vysielač-prijímač) v počítačových sieťach využívajúcich optické vlákna a umožňuje pripájanie za chodu.
  • Časť opráv by mala byť dokončená v októbri 2018, ostatné budú dokončené za chodu divadla.
  • V prípade potreby môže za chodu modifikovať časť kódu a sledovať vplyv na chod celého programu.
  • Ak sú vybavené elektronickými predradníkmi, pracujú pri frekvencii desiatok kHz, vďaka čomu sa pri nich nestretávame so stroboskopickým efektom (blikaním za chodu).

  • Testovanie sa uskutočnilo odpaľovaním malých náloží za chodu motora, aby sa zistilo, ako motor na tieto otrasy reaguje.
  • Okrem vyššej rýchlosti je to možnosť odpájania zariadení za chodu a "native command queuing".
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!