Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zachovať' from Slovak to English
VERB1   zachovať | zachovám | zachovajú | zachoval
zachovávať
VERB2   zachovávať | zachovávam | zachovávajú | zachovával
zachovať
zachovať [dok.]to keep
zachovať [dok.]to preserve
zachovať [dok.]to conserve
zachovať n-čo [dok.]to maintain sth.
2 Words
zachovať naveky [dok.]to perpetuate
zachovať pokoj [dok.]to keep it together [idiom]
zachovať sa [dok.]to survive
zachovať si n-čo [dok.]to retain sth.
zachovať tajomstvo [dok.]to keep a secret
3 Words
zachovať n-čo v tajnosti [dok.]to keep sth. a secret
zachovať si tvár [dok.] [idióm]to save (one's) face [idiom]
zachovať vážnu tvár [dok.]to keep a straight face [idiom]
4 Words
zachovať si chladnú hlavu [dok.] [idióm]to keep one's cool [coll.] [idiom]
13 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Slovak
 • Asociácia Blu-ray odporúča výrobcom zachovať spätnú kompatibilitu s DVD, ale toto odporúčanie nie je záväzné.
 • Výraz monarchianizmus prvýkrát použil Tertullianus na označenie tých, ktorí sa snažili zachovať jednotu trojičného Boha.
 • Druh ktorý v európskom meradle ubúda. Ako súčasť našej prírody ho treba zachovať a preto aj chrániť.
 • Pôst od mäsitých pokrmov (č. I) však treba zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny dôvod.
 • Rozhodujúce je preto zachovať určitú konzistenciu a jednoznačný pôvod hrozna použitého pri jeho výrobe.
 • Keďže sa národný konzervativizmus snaží zachovať národné záujmy, tradičný konzervativizmus zdôrazňuje inštitúcie predkov.
 • Cieľom ochrany územia je zachovať a zlepšiť podmienky pre výskyt xerotermofilných stepných až mezofilných biotopov umožňujúcich existenciu stálych populácií vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
 • PP bola vyhlásená s cieľom zachovať lúku s výskytom vstavačovca Fuchs-Soovho "(Dactylorhiza fuchsii subsp. Sooana)" a ďalších ohrozených druhov rastlín.
 • Úlohou parku je zachovať pôvodný typický ráz krajiny, štruktúru drevín, bylín a fauny, z ktorých mnohé sú ohrozené, vzácne a zvlášť chránené.
 • Je pozoruhodné, že mesto si dokázalo napriek požiarom, zemetraseniam a vojnovým časom zachovať svoj archív a mestské zápisnice. V archíve sú uložené písomnosti z rokov 1378-1995.
 • Podľa predpisov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa zdravý dospelý človek môže v tento deň maximálne raz najesť do sýta a dva razy občerstviť, pričom musí zachovať zdržanlivosť od mäsa (vrátane ryby), mlieka a mliečnych výrobkov a vajec.
 • Cieľom ochrany je zachovať terajší stav v neporušenej podobe.
 • V čase komunistickej diktatúry bol chrám cirkvi odobratý a využívaný ako múzeum. Vďaka tomu sa podarilo do dnešných čias zachovať interiér chrámu s minimálnymi poškodeniami.
 • Hysterektómia je dnes považovaná za definitívnu liečbu adenomyózy, no najmä u mladších žien, ktoré si chcú zachovať plodnosť sa uprednostňuje aspoň dočasne konzervatívna (farmakologická) liečba.
 • Napriek ťažkému obdobiu v ktorom žil dokázal si zachovať svoj ľudský morálny kredit.
 • Vystriedaním hustej koncentrácie objektov s uvoľnenými priestormi sa podarilo jednak zachovať existujúcu vysokú zeleň a jednak umožniť optický kontakt s okolitou prírodou.
 • Jeho cieľom bolo zachovať politickú rovnováhu medzi južnými otrokárskymi štátmi a severnými protiotrokárskymi štátmi.
 • Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie, úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú.
 • Pri ťažbe blokov hornín na dekoračné účely je nutné zachovať ich minimálny objem aspoň 0,25 –  [...] ³.
 • 3. Zdôraznená tendencia má svoju dobrú a zlú stránku, môže maďarizmus zamedziť, ale tiež prostredníctvom panslavizmu otvoriť bránu Rusom; cenzúra teda musí zachovať bystrú rozvahu.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!