Advertisement
 Translation for 'zachovalé' from Slovak to English
zachovalé šaty {pl}recovered clothes {pl}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zachovalé' from Slovak to English

zachovalé šaty {pl}
recovered clothes {pl}
Advertisement
Usage Examples Slovak
 • Najlepšie zachovalé švédske železiarne zo 17. a 18. storočia.
 • Predmetom ochrany sú zachovalé společenstvá úzkolistých a acidofilných suchých trávnikov a krovín s radom významných rastlinných a živočíšnych druhov, najmä európsky významného druhu ponikleca veľkokvetého "(Pulsatilla grandis)".
 • Predmetom ochrany je odkryv letenského súvrstvia ordoviku, ktorý sa radí medzi veľmi zachovalé s rozsiahlym mikropaleontologickým náleziskom.
 • Predmetom ochrany je zachovalé územie typickej doliny turčianskej časti Veľkej Fatry. Na území NPR sa nachádza Suchá jaskyňa.
 • Aj keď pri oboch prieplavoch sú na ostrovčekoch zachovalé budovy po osadách Tepupahea a Marukupeega z minulosti, je atol v súčasnosti oficiálne neobývaný, ale vyhľadávaný jachtármi pre skvelé podmienky na šnorchlovanie alebo rybolov.

 • Medzi najvýznamnejšie zachovalé ukážky stredovekých kremľov patria pevnosti v mestách Moskva, Pskov, Velikij Novgorod, Suzdaľ, Kazaň či Nižnij Novgorod.
 • Dôvodom boli zachovalé pamiatky a ich doplnky, ktoré pripomínali námorné mesto naprojektované v 17.
 • Medzi hlavné pamiatky mesta patrí okrem stredovekého hradu aj románska katedrála "Santa Maria del Romeral" postavená na románsky a zachovalé stredoveké hradby s bránou "Puerta de Luzán".
 • Dôvodom boli zachovalé bukové pralesy s vyše 240-ročnými exemplármi.
 • Veľmi zachovalé béguinages sa nachádzajú najmä v Belgicku a v roku 1988 boli zaradené na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

 • Predmetom ochrany sú zachovalé brehové porasty toku Varínky v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, ktoré sú dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, krajinotvorného, vodoochranného, brehoochranného, ekologického a náučného.
 • Predmetom ochrany sú zachovalé zvyšky pôvodných porastov vysokohorských smrečín s jarabinou na flyšovom podklade Oravskej Magury na vedecko-výskumné a náučné ciele.
 • V tejto časti doliny sa nachádzajú zachovalé karpatské komplexy lesov horského a vysokohorského charakteru.
 • Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1380. Nachádzajú sa tu zachovalé ruiny rovnomenného hradu. Dňa 1. apríla 2010 bol obci Rabí vrátený status mesta.
 • Predmetom ochrany NPR sú vzácne zachovalé porasty pralesa s výskytom unikátnych exemplárov listnatých stromov (javor, jaseň, brest) na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

 • Napriek značným telesným rozmerom a kostenému brneniu nachádzame na lebke typového exemplára rodu Tarchia sčasti zachovalé zranenia svedčiace o útoku veľkého dravého dinosaura, pravdepodobne z čeľade Tyrannosauridae (mohlo ísť napr. ...
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!