Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'desaťtisíc' von Slowakisch nach Deutsch
desaťtisíczehntausend
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'desaťtisíc' von Slowakisch nach Deutsch

desaťtisíc
zehntausend
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Najobľúbenejšou tržnicou v meste je "Roberto Huembes", kde domáci kupujú najbežnejší tovar. Je tu zamestnaných desaťtisíc osôb.
 • Nebeské kráľovstvo zachovalo koncepciu cisárskeho čínskeho tributárneho systému, keď nariadilo všetkým „desaťtisíc národom sveta“, aby sa podriadili Nebeskému dvoru a každoročne mu odvádzali tribút.
 • Okrem naštartovania publikačnej a digitalizačnej činnosti múzea zmenil ráz osláv SNP: "„Kým v minulosti išlo o skromné a komorné podujatie, dnes sú oslavy celospoločenskou udalosťou, na ktorej sa pred pandémiou zúčastňovalo viac ako desaťtisíc ľudí, najvyššie politické špičky a desiatky veľvyslancov“".
 • Lisa bola zameraná na obchodnú klientelu, no nepredávala sa za necelých desaťtisíc dolárov príliš dobre, preto bola v roku 1986 výroba ukončená.
 • Financovanie je postavené predovšetkým na daroch, ktoré predstavuje približne desaťtisíc eur mesačne, pričom priemerný bežný dar je okolo osem eur.
 • V priebehu týchto archeologických výskumov bolo lokalizovaných asi desaťtisíc rôznych predmetov a ich zlomkov.
 • Podľa geológov k ostatnej sopečnej aktivite došlo pred desaťtisíc rokmi.
 • Dnes tu žije zhruba desaťtisíc obyvateľov.
 • Litovské pomocné oddiely v počte okolo desaťtisíc žoldnierov sa najskôr zhromaždili pri Janove Podlaskom na sever od Bialystoku, ale s presunom sa oneskorili.
 • Názov je zložený zo slov "man" (desaťtisíc alebo myriada alebo množstvo), "jó" (listov) a "šú" (zbierka).
 • Krásna zbierka starožitných šperkov obsahuje takmer desaťtisíc exponátov a nemá vo svete obdobu.
 • Populácia aligátorov čínskych chovaných v zajatí je pomerne vysoká dosahuje až desaťtisíc jedincov.
 • Navštevovalo ju 400 čitateľov a ročne sa vypožičalo desaťtisíc kníh.
 • Na tejto ploche je teda sústredená veľká energia (výkon až niekoľko megawattov), ktorá vyvinie vysokú miestnu teplotu, až niekoľko desaťtisíc stupňov Celzia.
 • Odvtedy sa zvýšil počet obyvateľov, vplyvom výstavby gigantického komplexu sídliska Jižní Město, zvýšil sa z niekoľko stoviek na niekoľko desaťtisíc.
 • Koncerty, ktoré nasledovali sa odohrávali pri návštevnosti nad desaťtisíc ľudí.
 • Štatút mesta získal Bor v roku 1945 a o takmer dva roky neskôr prekročil hranicu desaťtisíc obyvateľov.
 • Charles Maurras bol počas svojho života niekoľkokrát väznený, napísal veľké množstvo kníh (147) a brožúr a viac ako desaťtisíc novinových článkov.
 • Jedno z čestných epitet Konfucia je „"Učiteľ pre desaťtisíc generácií"“ ([...] , [...]  ).
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!