Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vznik' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   vznik | vzniku | - | -
vznik {m}Entstehung {f}
8
vznik {m}Aufkommen {n} [Entstehung]
pol.
vznik {m} štátu
Staatsgründung {f}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'vznik' von Slowakisch nach Deutsch

Werbung
vznik {m}
Entstehung {f}

Aufkommen {n} [Entstehung]

vznik {m} štátu
Staatsgründung {f}pol.
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Vznik kaldery vysvetľujú dve teórie - prvá považuje pokles za výsledok vyprázdnenia magmatického rezervoára pod sopkou Las Cañadas po veľkej explozívnej erupcii a druhá vysvetľuje vznik kaldery ako sériu postupných gravitačných kolapsov.
 • Vznik elektron-pozitronového páru nastáva pri prelete fotónu v dosahu coulombovskej sily jadra.
 • Reakcie ktorých je kofaktorom: vznik malonylCoA z acetylCoA, vznik oxalacetátu z pyruvátu a iné.
 • Podľa Davida M. Raupa je speciácia „"vznik nových druhov štiepením alebo vetvením evolučnej línie"“ a darvinovský vznik nových druhov nazýva „"fyletickou transformáciou"“.
 • Vznik prvých kalvárií v našich končinách možno datovať do druhej polovice 17.
 • Taký proces vyžaduje teplotu dostatočnú na vznik deutéria, ale nedostatočnú pre vznik hélia-4 a ochladenie tohoto procesu na teplotu neumožňujúcu jadrové procesy za pár minút.
 • Ďalším faktorom určujúcim vznik stavby boli fresky, ktorými bol objekt vyzdobený.
 • Existuje však teória, ktorá vysvetľuje vznik joviálnych planét celkom iným procesom, ako vznik terestrických.
 • Typický je pre ňu vznik mystickej a metafyzickej, satirickej a tiež epickej poézie (John Donne), v dramatickej tvorbe to bol najmä vznik komédií (William Wycherley) a v prozaickej tvorbe vznik alegorických románov (John Bunyan).
 • Bojoval v povstaní proti Morazánovi, ktorý naopak podporoval vznik šiesteho štátu Stredoamerickej únie Los Altos.
 • Chemická evolúcia alebo chemoevolúcia alebo prebiotická evolúcia je proces vzniku makromolekúl (biomolekúl) a ich prvých interakcií, ako aj ich priamych (v širšom zmysle aj dávnejších) predchodcov, ako predpoklad pre vznik života a pre biologickú evolúciu (nasleduje po chemickej evolúcii).
 • schopnosť slov spájať sa s inými slovami takým osobitým spôsobom, ktorý umožňuje vznik ustáleného a obrazného spojenia s jeho špecifickou expresívnosťou, teda vznik frazémy ako istého uzavretého celku.
 • Iniciovala vznik mobilnej poslaneckej kancelárie a jej výsledkom bol vznik materiálu "Desatoro pre vidiek".
 • Je s ním spojený vznik klinového písma, vznik štátu a veľa hrdinov literárnych diel (napr. ...
 • Jej následkom môže byť aj vznik neuróz a vznik psychóz.
 • Veľká šanca na vznik je pri obrábaní hliníka a duralu, malá šanca na vznik je pri automatových oceliach.
 • Kompresia zapríčinila vznik pohorí Alpy a Karpaty.
 • Kozmogónia (z gréčtiny "kosmos" - vesmír; "goné" - vznik, pôvod) je odvetvie astronómie, ktoré skúma vznik a vývoj jednotlivých nebeských telies a iných kozmických objektov.
 • T&R Band alebo Traditional & Revival Jazz Band je slovenská džezová skupina, ktorá vznikla v roku 1986 spojením dvoch popredných revivalistických skupín Nový tradicionál (vznik 1961) a Revival Jazz Band (vznik 1962).
 • Pri kontaktnej metamorfóze vznikajú kontaktné rohovce a porcelanity.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!