Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vzniknutý' von Slowakisch nach Deutsch
vzniknutý {adj} {past-p}entstanden
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'vzniknutý' von Slowakisch nach Deutsch

vzniknutý {adj} {past-p}
entstanden
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Ak sa otáčanie rotora deje so stálou uhlovou rýchlosťou, vzniknutý striedavý prúd má harmonický priebeh.
 • SĽUK bol zapojený do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.
 • Niektoré útvary sa cystám podobajú: pseudocysta je útvar vzniknutý rozostupom tkanív a je ohraničená iba tenkou väzivovou membránou, absces je dutina v tkanive vyplnená hnisom, je spôsobený miestnym hnisavým zápalom .
 • Bol vzniknutý aj takzvaný "Dragon Slayer" skin ktorý dostaneš tým že zadáš určitý kód na stránku.
 • Pri tejto reakcii je však potrebné kyslé prostredie pretože pri zásaditom pH, prebieha haloformová reakcia a vzniknutý chloralhydrát sa hydrolýzou okamžite mení na chloroform.
 • Slovenský filmový ústav bol zapojený do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.
 • Medzi jeho hlavné nevýhody však patrila nízka citlivosť, veľké výrobné náklady, nereálne podanie modrej farby a nemožnosť kopírovať vzniknutý obraz (každý autochróm je originál).
 • Vzniknutý roztok už niekoľko sekúnk po reakcii začne nepríjemne zapáchať a vzniknutý hydroxid vápenatý zfarbý roztok do biela.
 • Vzniknutý produkt sa následne ochladzuje na oddelenie od nezreagovaného brómu: vzniknutý bromovodík je rozpustený vo vode, pri tom je oddelený nezreagovaný vodík, ktorý sa ďalej zužitkuje.
 • Niektoré okolnosti tohto procesu dodnes nie sú úplne objasnené a existuje množstvo hypotéz predpokladajúcich autogénny (vzniknutý postupnou premenou pôvodnej bunky) alebo xenogénny (vzniknutý symbiózou viacerých buniek) pôvod.
 • Asi prvou skladbou s výlučným použitím termínu "drum and bass" odkazuje na seba ako rozdielny štýl vzniknutý v roku 1993.
 • Dialyzát je buď produkt vzniknutý pri chemickej dialýze, alebo konkrétnejšie aj liečivý prípravok, ktorý bol získaný takouto dialýzou.
 • Ďalšími menšími oceánmi boli Prototethys, Paleotethys, Rheický oceán, a zvyšok oceánu Iapetus, ktorý sa nachádzal medzi Avaloniou a Laurentiou a nedávno vzniknutý Uralský oceán.
 • Slovenské národné múzeum bolo zapojené do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.
 • Slovenská národná knižnica bola zapojená do digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, vzniknutý digitálny obsah je sprístupnený na portáli Slovakiana.
 • Vznikajú napríklad vývojovou zmenou významu slova na protikladný alebo zvukovou či písanou zhodou rozdielne vzniknutý slov.
 • Dualizmus alebo štátny dualizmus je zväzok štátov vzniknutý na základe voľného spojenia suverénnych štátnych subjektov, pričom si každý z nich zachová značnú samostatnosť, napr.
 • Titán vzniknutý touto reakciou je tuhá, pórovitá látka, ktorá sa po odstránení chloridu horečnatého a nezreagovaného horčíku ďalej čistí.
 • Abiogénny znamená vzniknutý anorganickými procesmi bez účasti organizmov; opak: biogénny.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!