Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vzoprieť' von Slowakisch nach Deutsch
vzoprieť sa n-mu/ n-čomu {verb} [dok.]sichAkk. jdm./etw. widersetzen
vzoprieť sa n-mu/ n-čomu {verb} [dok.]sichAkk. gegen jdn./etw. auflehnen
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Napriek rozhodnutiu vrchného súdu Jackson vyžadoval prehodnotenie rozsudku a v skutočnosti bol odkázaný otvorene sa mu vzoprieť.
 • Základný konflikt poémy spočíva v démonovej snahe vzoprieť sa svojmu údelu, resp.
 • V rámci kvality veliteľov dochádzalo na oboch stranách na nižších postoch k podobnému javu ako pri posádkach, na vyšších potom išlo na nemeckej strane o odstraňovanie schopných veliteľov, ktorí mali dosť odvahy vzoprieť sa nezmyselným rozkazom z Hitlerovho štábu či ich ignorovať.
 • Piova osobná odvaha, keď sa neváhal vzoprieť cisárovým hrozbám a nátlaku, mu vyniesla veľkú prestíž a značnou mierou prispela k posilneniu medzinárodného postavenia samotného pápežského úradu.
 • Po dvoch rokoch sa rozhodol otcovi vzoprieť a presadzoval svoj úmysel študovať biológiu na Bowdoin College v Maine.
 • Bol autorom, ktorý sa dokázal vnútorne vzoprieť hotovým schémam poplatným ideológii päťdesiatych rokov.
 • Je to však skutočne chladnokrvný zabijak, alebo chorý človek-psychopat, ktorý sa nevie vzoprieť dedičstvu temnej minulosti a iba takto prežíva katarziu?
 • Od počiatku manželského zväzku sa snažila vzoprieť tradičným konvenciám.
 • Do dejín sa zapísal ako prvý ruský vládca, ktorý bol schopný vzoprieť sa tatárskej porobe a zvíťaziť nad tatárskymi vojskami v otvorenom boji.
 • Preto sa aristokrati rozhodli Ralpačänovej vôli vzoprieť.
 • Spočiatku sa dokázal vzoprieť cisárovej vôli no napokon ustúpil a v roku 548 schválil odsúdenie teologickej náuky spomínaných autorov.
 • Ako oddaný stúpenec tzv. "Pruskej evanjelickej únie" sa na obranu tohto svojho presvedčenia neváhal vzoprieť ani vlastným kolegom, ako napr. Ferdinandovi Guerickeovi (1803 [...] 1878).
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!