Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Hz' von Slowakisch nach Deutsch
fyz.jednotka
hertz {m} <Hz>
Hertz {n} <Hz>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Hz' von Slowakisch nach Deutsch

hertz {m} <Hz>
Hertz {n} <Hz>fyz.jednotka
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Psy dokážu vnímať aj ultrazvuk do 35 000 až 60 000 Hz, človek do 20 000 Hz.
 • Ucho mladého človeka rozoznáva frekvencie 20 – 20 000 Hz (ojedinele od 16 Hz), maximálna citlivosť je od 2 000 do 3 000 Hz.
 • Striedavý prúd (v Európe s frekvenciou 50 Hz a v Amerike s frekvenciou 60 Hz) sa používa v bežných domácich elektrických spotrebičoch (žiarovka, žiarivka, spotrebiče obsahujúce elektromotor).
 • Smerom priamo k nehybnému pozorovateľovi sa pohybuje rýchlosťou 10 m/s zdroj akustického monotónneho signálu s frekvenciou 100 Hz.
 • Séria HZ / SRO je celý rad pasívnych návrhov humbuckerových a jednocievkových snímačov, ako aj basových modelov pre 4, 5 a 6 strunové basy.

 • Používané vzorkovacie frekvencie: 11 025 Hz (telefónna kvalita), 22 050 Hz (rádio kvalita) 44 100 Hz (CD kvalita).
 • Elektrický rušeň radu 380 je určený pre prevádzku na tratiach elektrifikovaných tromi hlavnými napájacími systémami používanými v strednej Európe: striedavé napätie 25kV/50 Hz a 15kV/16,7 Hz a jednosmerné napätie 3kV.
 • Ľudské ucho rozlišuje zvuky od 20 Hz (0,02 kHz) do 20 000 Hz (20 kHz).
 • Zvláštnym prípadom bola tiež stará sieť v kladnianskych hutách s kmitočtom 25 Hz.
 • Zaujímavosťou je styk dvoch napájacích sústav – slovenskej 25 kV/50 Hz a rakúskej 15 kV/16,7 Hz.

 • Režimy zobrazenia podporované MCGA boli všetky CGA módy plus 640 x 480 čiernobiele, 60 Hz obnovovacej frekvencie, a 320 × 200, 256 farieb (z palety 262144) pri 70 Hz obnovovacej frekvencii.
 • Príklad: komorné A (a’) má 440 Hz, tón o oktávu vyšší (a’’) má 880 Hz, tón o oktávu nižší (a) má 220 Hz.
 • Subwoofer je doplnkový reproduktor reproduktorovej sústavy, určený na vysielanie zvuku "basovej frekvencie" - obvykle 20 Hz - 250 Hz.
 • Na neelektrifikovaných tratiach a tratiach s jednosmernou trakčnou sústavou na kmitočte 50 Hz, na tratiach so striedavou trakčnou sústavou na kmitočte 75 Hz.
 • Ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou, než je schopné počuť ľudské ucho, teda približne nad 20 kHz (20000 Hz).

 • Tón hlasu záleží na rezonančnej frekvencii kmitajúcich hlasiviek. U dospelého muža sa táto frekvencia pohybuje okolo 125 Hz, u dospelých žien je asi 210 Hz, u detí cez 300 Hz.
 • Kmitočtové rozpätie ľudského hlasu je od 64 Hz po 1 024-2 048 Hz.
 • Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 20 Hz až 20 000 Hz (ojedinele od 16 Hz), mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!