Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Mn' von Slowakisch nach Deutsch
chém.
mangán {m} <Mn>
Mangan {n} <Mn>
fyz.jednotka
meganewton {m} <MN>
Meganewton {n} <MN>
jazyk.
množné číslo {n} <mn.č.>
Plural {m} <Pl.>
jazyk.
množné číslo {n} <mn.č.>
Mehrzahl {f} <Mz.>
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 • Mangan {n} <Mn> = mangán {m} <Mn>
 • Meganewton {n} <MN> = meganewton {m} <MN>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • "Afri" (mn. č., jedn. č. Afer) bol kmeň, pravdepodobne Berberi, ktorý sídlil v Severnej Afrike v okolí Kartága.
 • Pilos (starogrécky „plsť“, mn. č. "piloi" V umení boli s ňou zobrazovaní najmä Dioskúrovia, Hermes, Héfaistos (bola atribútom týchto božstiev), Paris, Daidalos alebo Odyseus.
 • Dánsko je rozdelené na päť regiónov s 98 obcami (dán. "kommune", mn.č. "kommuner"). Faerské ostrovy a Grónsko sú autonómne regióny, ktoré nepatria ani do EÚ.
 • Gaelscoil (mn. číslo: "Gaelscoileanna") označuje školu v Írsku, v ktorej sa vyučuje po írsky (sú to predovšetkým základné školy).
 • Pithos (mn. č. "pithoi") je veľká sudovitá keramická nádoba so špicatým dnom, používaná na skladovanie potravín, prípadne aj na pochovávanie.

 • Kohorta (z latinského slova "cohors", mn. č. "cohortes") bola základná taktická jednotka Rímskej armády alebo tiež časť Rímskej légie po reformách Gaia Maria v roku 107 pred Kr.
 • ... "pulmo", mn. č. "pulmones") sú orgán patriaci do dýchacej sústavy.
 • Groupie (mn. č. "groupies") sú fanúšičky, ktoré sa snažia o nadviazanie blízkeho vzťahu s hudobníkmi a inými celebritami.
 • Štvrte (francúzsky mn. č. "quartiers") sú nižšie administratívne celky, na ktoré je rozdelené územie Paríža.
 • .mn je internetová národná doména najvyššej úrovne pre štát Mongolsko.

 • ... , zo slova "patrēs", mn. číslo od "pater", otec) bol v starovekom Ríme príslušník vyššej privilegovanej vrstvy, zväčša nejakej bohatej rodiny.
 • Tirpáci (po maďarsky "tirpák", mn.č. "tirpákok") bola a je slovenská komunita v Níreďháze a okolí. Prisťahovali sa sem v druhej polovici 18. storočia.
 • Raviola (mn. č. ravioly) je piroh z cesta plnený mäsom, zeleninou alebo syrom (záleží na miestnych receptoch). Je to typické jedlo talianskej kuchyne.
 • Archai (gr. mn. číslo od arché = princíp, prvopočiatok) znamená princípy, základné prvky, počíatky.
 • Apeniny (po taliansky "(Gli) Appennini" (mn.č.), ale jednotlivé časti sú "(L')Appennino" (j.č.); slovo pochádza z keltského „pen“ = vrchol, hora) sú súbor vysočín v strede Apeninského polostrova v Taliansku.

 • Adiaforon (mn. číslo adiaforá, gr. "neutrálny"; "veci ľahostajné") V stoicizme vec, ktorá nemá z hľadiska morálky pozitívnu ani negatívnu hodnotu.
 • Absorpčný chlp (mn.číslo [...]) je útvar na koreňoch rastlín, ktorý je schopný prijímať vodu a dodávať ju tak rastline.
 • Thema (iné názvy: théma, téma ; gréc. "θέμα" / "thema", mn. č. "θέματα" / "themata") bola vojensko-administratívna územnosprávna jednotka Byzantskej ríše.
 • Bezvodý chlorid mangánatý je polymérna tuhá látka, ktorá kryštalizuje v mriežke chloridu kademnatého.
 • Podľa pravidiel slovenského pravopisu je Příbram mužského rodu (Příbram ‑u L ‑e m.; Příbramčan ‑a mn. ‑ia m.; Příbramčanka ‑y ‑niek ž.; příbramský).

  Werbung
  © dict.cc Slovak-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!