Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Slang' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   slang | slangu | slangy | slangov
jazyk.
slang {m}
Slang {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Slang' von Slowakisch nach Deutsch

slang {m}
Slang {m}jazyk.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Internetový slang je slang (až žargón) používaný pri neformálnej komunikácii používateľov internetu.
 • Slang je jedným z hlavných zdrojov obohacovania lexiky spisovného jazyka.
 • Aj napriek svojmu indického prízvuku často používa slang („fo 'shizzle“) a slovo „dude“ (kamoš).
 • Syldávština je podobne ako ostatné fiktívne jazyky v tintinovských albumoch slang Marolliens, ľudí robotníckej triedy jednej štvrte Bruselu, ku ktorému sú pridané slovanské koncovky "s" a "z".
 • Dokumentárny dojem dotvára i slang a nárečie celého zastúpenia nehercov.

 • Hip-hopová subkultúra je pomerne vyvinutá. Má vlastný kódex obliekania, hudbu, slang, poslednú dobu aj filmy, vlastný štýl úpravy automobilov, vlastné účesy.
 • Niekde Česi používajú spisovnú a obecnú češtinu spolu, inde zase spisovnú češtinu a nárečie alebo slang.
 • rokov, ktorí sa životným štýlom stotožňovali so štýlom džezových hudobníkov: obliekali a správali sa ako oni, používali ich slang, užívali marihuanu a iné drogy.
 • Kniha je napísaná prevažne slangovou podobou, slang mladých tínedžerov.
 • Slovník grafity obsahuje množstvo slangových výrazov (pozri slang), ktoré môžu mať v rôznych mestách špecifické podoby, v podstate však označujú to isté.

 • Dnes hip hop zahŕňa špecifický štýl produkcie hudby, slang, módu atď.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!