Werbung
 Übersetzung für 'judaizmus' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   judaizmus | judaizmu | - | -
nábož.
judaizmus {m}
Judentum {n}
nábož.
judaizmus {m}
Judaismus {m}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'judaizmus' von Slowakisch nach Deutsch

judaizmus {m}
Judentum {n}nábož.

Judaismus {m}nábož.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Dominantným náboženstvom je islam, v meste je aj kresťanstvo, judaizmus alebo budhizmus.
 • Tradičné náboženstvá na území Ruska sú pravoslávie, islam, v menšej miere judaizmus a budhizmus.
 • Prejavuje záujem o bibliu, katolicizmus, judaizmus a budhizmus.
 • V roku 1981 obhájila dizertačnú prácu "Esej o náboženskej existencii, judaizmus a inakosť" pod vedením Francisa Kaplana.
 • Ortodoxný judaizmus je „smer judaizmu, ktorý sa najprísnejšie drží zásad náboženského práva halacha“.

 • Zoroastrizmus mal značný vplyv na formovanie kresťanstva v Európe, rovnako ako ho mali judaizmus a starogrécka spiritualita a filozofia.
 • Stať „Systematická lektúra“ obsahuje navrhované čítanie lexikónu ako systematickej príručky pre rôzne odbory: hermenautiku a exegézu, vedeckú textovú kritiku, judaizmus, biblickú teológiu, archeológiu a geografiu, vzťahu cirkevných otcov a biblie a podobne.
 • pre judaizmus alebo kresťanstvo, ale boli súčasťou nobility.
 • Moderný ortodoxný judaizmus alebo moderná ortodoxia je hnutie ortodoxného judaizmu, ktoré sa snaží o spojenie tradičných židovských hodnôt a dodržiavanie židovského náboženského práva (halacha) so sekulárnym, moderným svetom.
 • V súčasnosti je najväčšou frakciou na kongrese koalícia zložená z Kadimy, Strany práce-Merec, Merkaz (reprezentuje konzervatívny judaizmus) a ARZA (reprezentuje reformný judaizmus).

 • Judaizmus je v Spojených štátoch veľmi rozmanitý a možno tu nájsť niekoľko jeho prúdov.
 • Jedným z najstarších náboženstiev dodnes existujúcich je Judaizmus.
 • Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené starovekým židovským náboženstvom.
 • Sedem archanjelov je skupina siedmich archanjelov, stará tradícia v abrahámskych náboženstvách (kresťanstvo, judaizmus, islam a podobne). Spravidla sa ich mená končia na -el.
 • Ponorenie do rituálneho kúpeľa je tiež nevyhnutnou súčasťou konverzie na judaizmus.

 • Kresťanstvo, islam, judaizmus a aj iné náboženstvá ho považujú za hriech a neresť.
 • Monoteizmus alebo jednobožstvo je viera v jediného Boha charakteristická najmä pre judaizmus, kresťanstvo a islam.
 • Marani boli často podozrievaní z toho, že ďalej tajne praktizujú judaizmus.
 • Aj pre judaizmus dobro spočíva v zachovaní Božieho zákona.
 • Slovo má špecifický význam v hlavných monoteistických náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo a predovšetkým islam), kde označuje jediného Boha, stvoriteľa vesmíru.

  Werbung
  © dict.cc Slovak-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!