Werbung
 Übersetzung für 'vznešenosť' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   vznešenosť | vznešenosti | - | -
vznešenosť {f}Vornehmheit {f}
vznešenosť {f}Majestät {f} [Würde]
vznešenosť {f}Erhabenheit {f} [Würde]
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Krása a vznešenosť nemá vyplývať z prezdobenia ornátu, lež z látky a strihu.
  • storočia romantický balet od tanečníkov vyžadoval ľahkosť, vznešenosť a precíznosť a začali sa používať aj špičky.
  • Tým sa mu podarilo potlačiť prípadné nedokonalosti monarchovej postavy a zdôrazniť jeho vznešenosť a bohatstvo.
  • Na dobrosrdečnej tvári sa javí jej vznešenosť, neha, ale aj odhodlanie a odvaha.
  • Zdrojom komična sú najčastejšie nepravdepodobné javy, vznešenosť naruby, predstierané nehody a ťažkosti (niekedy aj nepredstierané, kedy ide o čierny humor).

  • Pre iónsku architektúru je príznačná zjemnelá vznešenosť.
  • Dáva jej dušu, vznešenosť a pocit hrdosti; autor k nej pristupuje ako k živej bytosti.
  • Zo spolupracovníkov Starých novín bol najagilnejším Ján Hrdlička. Jeho príspevky v časopise sa dotýkali problémov náboženskej tolerancie, ale aj otázok národných, v ktorých sa autor preukázal ako uvedomelý slovenský vlastenec. Uverejnil aj najvýznamnejší príspevok časopisu – apológiu slovenčiny: Vzněšenost řeči české, neb vubec slovenské. Napísal ju hlavne pod dojmom Hankeho Obrany českej reči a literatúry.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!