Werbung
 Übersetzung für 'vznietiť' von Slowakisch nach Deutsch
VERB   vznietiť | vznietim | vznietia | vznietil
vznecovať
vznietiť {verb} [dok.]entzünden
vznietiť n-čo {verb} [dok.] [kniž.] [zapáliť]etw.Akk. anzünden
vznietiť sa {verb} [dok.]Feuer fangen
vznietiť sa {verb} [dok.]sich entzünden
vznietiť sa {verb} [dok.]in Brand geraten
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Inertné plyny sú najdôležitejšie počas vypúšťania plynov a preprave lode bez nákladu, kedy je väčšia šanca, že v nádržiach je prítomná para uhľovodíkov, ktorá by sa mohla vznietiť.
  • Plynný vodík je nebezpečný a môže sa vznietiť s kyslíkom vo vzduchu, takže hydridy by sa mali používať v inertnej atmosfére (napr. ...
  • Pri kontakte so vzduchom sa na povrchu vytvára vrstva oxidov a superoxidov sodíka a draslíka, pričom najnebezpečnejší z nich je superoxid draselný, ktorý sa môže vznietiť.
  • Index šírenia plameňa (značka iS) je relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po svojom povrchu plameň.
  • Vodík s koncentráciou nižšou ako je koncentrácia, pri ktorej sa môže vznietiť, s prímesou dusíka, je katalyticky disociovaný a interkalovaný do wolfrámovej vrstvy skla.

  • Zahriatím na vzduchu sa kovové tórium môže aj vznietiť.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!