Werbung
 Übersetzung für 'vznik štu' von Slowakisch nach Deutsch
pol.
vznik {m} štátu
Staatsgründung {f}
pol.
hlava {f} štátu
Staatsoberhaupt {n}
vznik {m}Entstehung {f}
8
vznik {m}Aufkommen {n} [Entstehung]
nábož.pol.
odluka {f} cirkvi od štátu
Trennung {f} von Kirche und Staat
práv.
prepadnutie {n} v prospech štátu
Verfall {m} zu Gunsten des Staates
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Legendy kladú počiatok San Marína do obdobia okolo roku 301, keď tu Svätý Marinus, dalmátsky kamenár so svojimi kresťanskými následníkmi založil opevnený kláštor. Vznik štátu je doložený listinami z roku 1253.
  • a inauguráciou dynastie Bourbonovcov, ktorá vyústila do nového centralizovaného právneho prostriedku pre nový vznik štátu.
  • 11. augusta 2008 oznámila izraelská ľavicová ministerka školstva Juli Tamir za Stranu práce plán odstrániť Žabotinského zo školských osnov a nahradiť ho výukou o arabskom pohľade na vznik Štátu Izrael.
  • Verejne podporoval vznik štátu Izrael a OSN. Zomrel dňa 30.
  • Je s ním spojený vznik klinového písma, vznik štátu a veľa hrdinov literárnych diel (napr. ...

  • 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Vznik štátu Izrael bol pritom súčasťou tzv.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!