Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vzorec' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   vzorec | vzorca | vzorce | vzorcov
mat.
vzorec {m}
Formel {f}
2
chém.
chemický vzorec {m}
chemische Formel {f}
bot.
kvetný vzorec {m}
Blütenformel {f}
chém.
štruktúrny vzorec {m}
Strukturformel {f}
chém.
sumárny vzorec {m}
Summenformel {f}
stom.
vzorec {m} chrupu
Zahnformel {f}
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Hlavná definícia rýchlosti, teda rýchlosť v pravom slova zmysle, je vzorec v.
 • Obdobný vzorec platí aj pre trojrozmerný priestor.
 • Všetky lineárne reťazce chalkogenovodíkov majú vzorec H2Xn.
 • Ich všeobecný vzorec je RSO2NR2, kde R je nejaká organická skupina.
 • Toto je najčastejšie používaný vzorec.
 • Jej funkčný vzorec je C17H33COOH, racionálny vzorec CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH.
 • Mendelejevova rovnica alebo Mendelejevov vzťah alebo Mendelejevov vzorec je vzorec, ktorým možno vypočítať dolnú výhrevnosť paliva.
 • Ak R zastupuje napríklad vodík H, HCOOH je vzorec pre kyselinu mravčiu, ak R zastupuje skupinu CH3, CH3COOH je vzorec pre kyselinu octovú, atď.
 • Každý homologický rad má svoj homologický vzorec. Homologický vzorec je vyjadrením homologického radu pomocou vzorca. Homologický rad vynašiel chemik Kekulé.
 • Tento vzorec môžeme dostať integrálom.
 • Rekurentný vzorec je v matematike vzorec, ktorý vyjadruje určitý člen nejakého radu pomocou predchádzajúcich členov.
 • Prvý vzorec je všeobecné vyjadrenie vektora ako súčinu jeho veľkosti a jednotkového vektora. Vzorec ω = (1/r2).(r x v) vyplýva zo vzorca v = ω x r.
 • Molekulárny vzorec kevlaru je [...]n.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!