Werbung
 Übersetzung für 'vzorný' von Slowakisch nach Deutsch
vzorný {adj}vorbildlich
3
vzorný {adj}Muster-
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'vzorný' von Slowakisch nach Deutsch

vzorný {adj}
vorbildlich

Muster-
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • V roku 1971 získal významné rezortné ocenenie - Vzorný učiteľ.
 • Projekt Český národný korpus pod jeho vedením je často citovaný a považovaný za vzorný medzi korpusmi slovanských jazykov.
 • Za statočné chovanie pred nepriateľom a vzorný výkon štábnych funkcií bol opakovane vyznamenaný.
 • Do ochrany socialistických hraníc formou zapojenia viacerých pracovníkov boli motivované aj podniky. Napríklad "Matador" v Petržalke získal titul "Vzorný pohraničný závod" v roku 1973.
 • Súčasný, z pamiatkového hľadiska takmer vzorný stav kostola je výsledkom vydarenej generálnej rekonštrukcie, ktorá prebiehala na konci osemdesiatych rokov.

 • Belopotockého (MK SR), vyznamenania za vynikajúcu prácu, vzorný pracovník kultúry, ceny mesta Púchova a množstva verejných uznaní, plakiet od rôznych inštitúcií za prácu v kultúre i za individuálne herecké výkony.
 • Nebol príliš vzorný žiak a 30. júna 1939 prepadol pri prvej časti maturitnej skúšky.
 • Z množstva ďalších uznaní a vyznamenaní stoja v popredí čestné tituly Vzorný učiteľ a Zaslúžilý učiteľ (1973).
 • Napríklad "Matador" v Petržalke získal titul "Vzorný pohraničný závod "v roku 1973.
 • Za svoju prácu bol ocenený nielen medzi esperantistami, ale v roku 1989 dostal vysoké vyznamenanie „"Vzorný pracovník kultúry"“ od ministra kultúry Slovenskej republiky.

 • Pozitívnych sankcií, ktoré by odmeňovali dodržovanie zákonov, je málo (ak opomenieme udeľovanie odznakov typu "vzorný vodič", ktoré majú stimulovať žiaduce chovanie).
 • Za knihovnícku činnosť jej bol udelený titul Vzorný pracovník kultúry (1971).
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!