Advertisement
 Translation for '[orsaka]' from Swedish to English
att föra med sig [orsaka]to entail [give rise to]
To translate another word just start typing!

Translation for '[orsaka]' from Swedish to English

att föra med sig [orsaka]
to entail [give rise to]
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Ett exempel på en hapten som kan orsaka autoimmunitet är hydralazin, ett blodtryckssänkande läkemedel, som hos vissa individer kan orsaka lupus erythematosus.
 • Bristningar är i sig ofarliga, men kan för somliga orsaka problem av kosmetisk art.
 • Enterobacter sakazakii är en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation och därmed orsaka fara för livet.
 • Vid mycket höga doser däremot kan melamin orsaka njursten, något som i sin tur kan orsaka inflammationer i uringångarna.
 • Gasen i svalare objekt förväntas även ha en högre elektrisk resistivitet vilket kan orsaka att atmosfäriska rörelser inte leder till upphettning genom magnetiska processer, vilka förmodas orsaka mycket av aktiviteten i varmare stjärnor.

 • Detta kan orsaka läckage som i sin tur kan orsaka att nerver i ryggraden kommer i kläm.
 • En stor adenoid ("adenoidhypertrofi", "veg ad") kan orsaka andningsbesvär såsom sömnapné, snarkningar och munandning.
 • En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom.
 • Torröta är en svampsjukdom som angriper grödor ur kålsläktet. Svampen kan orsaka raps att lägga sig ned över stora områden och därmed orsaka stora skördeförluster.
 • I små doser fungerar detta ämne stimulerande, men i större doser är det giftigt, och även mindre doser av örten har visat sig kunna orsaka nervsjukdom, konvulsioner eller sömnsvårigheter.

 • Ibland kan vissa sjukdomar orsaka tillståndet: Crohns sjukdom, atrofisk gastrit med brist på vitamin B12, celiaki, järnbrist och andra mineralbrister.
 • "Bartonella henselae" är mest känd för att orsaka kattklössjuka (Cat-scratch disease) men den kan även orsaka bacillär angiomatosis, bakteriemi, endokardit och bacillär peliosis.
 • "Gallionella" kan orsaka rost i järnstrukturer och stopp i vattensystem. Den är inte farlig för människor, men kan orsaka järnsmak i dricksvatten.
 • Vissa ingredienser i parfymer kan orsaka hälsoproblem.
 • Masken kan orsaka sjukdom hos människan. Den återfinns i Asien, främst i Vietnam och Kina.

 • Brist på detta enzym kan orsaka njursten och njurskador, eftersom patienter med denna enzymbrist inte kan metabolisera puriner på ett korrekt sätt.
 • Asbest kan orsaka en mängd lungsjukdomar, inklusive lungcancer.
 • Andra sjukdomar kan dock också orsaka lungödem, exempelvis lungsjukdomar, virussjukdomar, trauma mot bröstkorgen, och vissa kemiska substanser.
 • Tillståndet kan orsaka smärta och kan orsaka både neurologiskt underskott och onormal hjärt-lungfunktion funktion.
 • Ett sådant utbrott kan även orsaka en tsunami när den uppstigande koldioxiden tränger undan vattnet.

  Advertisement
  © dict.cc Swedish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!