Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'avvikande' from Swedish to English
avvikande {adj} [oböjl.]aberrant
avvikande {adj} [oböjl.]contrasting [e.g. colour]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'avvikande' from Swedish to English

avvikande {adj} [oböjl.]
aberrant

contrasting [e.g. colour]
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Ett freak är en person som är extremt avvikande på något sätt.
 • Dikotypgran kallas en avvikande typ av gran som förekommer i bland annat Västerbotten.
 • Musik i andra kulturer använder sig av avvikande tonskalor.
 • Konformism är rättning efter omgivningens normer och regler och svårigheten att hävda en avvikande åsikt.
 • Dessa avvikande reaktioner på sinnesintryck kan förekomma inom sinnesmodaliteterna syn, hörsel, smak, lukt och känsel.
 • Denna fladdermus skiljer sig från andra släktmedlemmar genom avvikande pälsfärg och avvikande detaljer av skallens och tändernas konstruktion.
 • "Rhogeessa hussoni" godkänns huvudsakligen på grund av avvikande genetiska egenskaper (karyotyp 2N=52) som art.
 • Genetiska studier visar dock att de trots ibland mycket avvikande utseende är en del av familjen finkar, närmast släkt med rosenfinkarna.
 • Ett ytterligare gränsdragningsproblem, förutom föränderligheten i tiden, är vid tillämpningen av begreppet "avvikande beteende" mellan sådant beteende som är ovanligt men accepterat och sådant som är avvikande i betydelsen inte accepterat.
 • Vid förmaksextraslag har P-vågen ett avvikande utseende.
 • Brev med avvikande form kallas klumpförsändelser.
 • Det finns även odlade varianter med något avvikande utseende.
 • Det finns också några medlemmar med avvikande utseende.
 • Tolerans mot religiöst avvikande kom i Västerlandet först som en följd av upplysningen.
 • Man väljer exempelvis ett fördelaktigt, statistiskt avvikande exempel på A och ett ofördelaktigt, statistiskt avvikande exempel på B och låter påskina att dessa exempel är representativa för A och B.
 • Taxonet "palawanensis" har avvikande sång, men är identisk med nominatformen till utseendet och behålls därför än så länge i "västlig svarthuvad juveltrast".
 • Det omgivande samhällets negativa reaktioner och stämplande av personen eller gruppen som avvikande driver då denne till att stegra sitt avvikande beteende och att bygga upp en antipati mot samhällets normer och “godkända” beteende.
 • Har de det är det tredjehögen det avvikande föremålet måste finnas i.
 • De tubformiga blommorna, som till största delen går i rött, rosa eller gult har ofta en avvikande färg i toppen såsom grön eller grå.
 • har ofta en kraftigt avvikande morfologi från standardsvenskan, i vissa fall även en avvikande syntax; folkmålens grammatik beskrivs ej i denna artikel.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!