Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'avvisande' from Swedish to English
NOUN   ett avvisande | avvisandet | avvisanden | avvisandena
avvisande {adj} [oböjl.]dismissive
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'avvisande' from Swedish to English

avvisande {adj} [oböjl.]
dismissive
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Flygstyrelsen var först mycket avvisande till flygplanstypen men efter flera uppvaktningar till olika myndigheter lyckades Sparmann få en beställning på tre flygplan i oktober 1935.
 • Det står inte i Skyddslagen att legitimationshandling måste uppvisas på begäran, men det är praxis att det kan krävas, baserat på tolkning av 12§ som medger avvisande eller omhändertagande av den som kan antas uppge oriktigt namn.
 • Han tycks ha stått kung Adolf Fredrik nära men varit mer avvisande inför drottning Lovisa Ulrika.
 • Som födelseort för reformationen erhöll Wittenberg genom Luthers avvisande av den romersk-katolska kyrkan bannbullan "Exsurge Domine" av påven Leo X.
 • "Fairbairn" beskriver hur ett barn med en avvisande mor ändå längtar efter henne, och senare i livet på samma sätt kan uppleva sig både avvisad och känna längtan efter personer trots att de är avvisande.
 • Den dåliga bilden delas i sin tur upp i en som är avvisande, och en som är lockande men oåtkomlig.
 • Trots Putnams avvisande av funktionalismen så har den fortsatt att blomstra och har utvecklats till flera olika versioner av tänkare som David Marr, Daniel Dennett, Jerry Fodor och David Kellogg Lewis.
 • Hemingway intresserar sig av Gellhorn, men hon ställer sig avvisande.
 • Inom dåtidens konservativa opinion fanns inte sällan en avvisande hållning mot amerikansk kapitalism och kommersialism.
 • År 1878 ställdes Chamberlain i spetsen för en brittisk beskickning till Kabul, vars avvisande blev den närmaste anledningen till andra anglo-afghanska kriget.
 • När bland andra Sartre vill skapa en folkdomstol i Frankrike, var dock Foucault avvisande.
 • För att åstadkomma detta krävdes ansenliga modifikationer av båda teorierna, samt visst avvisande.
 • Systemet baseras alltså på begreppen frihet och jämlikhet, individualism och avvisande av auktoritet.
 • En kategori av trakasserier är sexuella trakasserier som avser upprepade och oönskade sexuella närmanden, till exempel på en arbetsplats, där följden av ett avvisande kan få stora konsekvenser för offret.
 • Reformationen ställde sig avvisande till klostrens askes, men en asketisk livshållning återkom i de reformatoriska kyrkorna genom pietismen.
 • Den första avdelningen, som är de egentliga trosartiklarna ("articuli fidei", 1–21) fastslår det trinitariska lärobegreppet i anslutning till Nicaenum, ger ett starkt uttryck åt arvsyndsläran under skarpt avvisande av skolastikernas rent negativa uppfattning, samt avhandlar Kristi person och verk.
 • Ursprungligen var American Lutheran Church avvisande till ekumeniskt samarbete med icke-lutherska trossamfund men detta motstånd övervanns gradvis och 1948 blev man medlem av Kyrkornas världsråd.
 • Delegaterna bekräftade sitt avvisande av parlamentarismen och vägrade att delta i Nationalförsamlingen (Weimarer Nationalversammlung).
 • Både Bayle och François Fénelon bekämpade hans åsikter; även Leibniz ställde sig avvisande, och i Christian von Wolffs "Theologia naturalis" blev han föremål för bittra angrepp.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!