Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'azeotrop' from Swedish to English
kemi
azeotrop {u}
azeotrope
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'azeotrop' from Swedish to English

azeotrop {u}
azeotropekemi
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Lösningen bildar en azeotrop som kokar vid 127 °C med 57 procent HI, 43 procent vatten.
  • Alla ämnena har en otrevlig smak men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation och etylacetat har en kokpunkt som ligger väldigt nära etanols och är därför också svår att separera.
  • Liksom bensen, bildar tiofen en azeotrop med etanol.
  • Denatureringsämnena har en otrevlig smak, men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation.
  • Destillation till högre koncentration omöjliggörs av att etanol vid denna koncentration bildar en azeotrop med vatten, det vill säga ångan som bildas består av 96 % etanol och 4 % vatten.
  • En azeotrop blandning av difluormetan och pentafluoretan som går under namnet R-410A och används som köldmedium i äldre värmepumpar.
  • Isopropanol och vatten bildar en azeotrop lösning vid 87,9%.
  • En azeotropisk blandning är inom kemin en vattenlösning av ett ämne ur vilken vattnet inte kan avlägsnas ytterligare genom destillation.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!