Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'backar' from Swedish to English
NOUN1   en back | backen | backar | backarna
NOUN2   en backe | backen | backar | backarna
VERB   att backa | backar | backade | backat
backar {pl}slopes
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'backar' from Swedish to English

backar {pl}
slopes
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Kärr, stränder, bäckar och diken. Kalkgynnad.
 • På halvön finns en mångfald sjöar och bäckar. Vegetationen är torftig med fåtaliga träd. Befolkningen består till stor del av renskötande nenetser.
 • En bäck är ett litet vattendrag, vanligen mindre än en å eller flod. Sin storlek delar bäckar vanligen med diken, vilka till skillnad från bäckar saknar naturligt lopp.
 • I nordväst återfinns Fänntjärnen, två bäckar och lite våtmark.
 • Det finns fem bäckar och fyra tjärnar på ön.
 • Stordammsjöns enda tillflöde (bortsett från några mindre bäckar) är Gopån vilken mynnar ut i Liss-Dammsjön som sammanhänger med Stordammsjön.
 • Genom området rinner tre större bäckar. I söder Simsjöbäcken, i mitten Nåpabäcken och längst i norr Våmbsbäcken.
 • Området sluttar brant i avsatser ner mot Knarrbysjön i väster. Här finns rasbranter, raviner, bäckar och döda träd.
 • Detta är en skylt som visar namn på floder, åar, älvar bäckar och andra former av vattendrag. Den innebär inga speciella trafikregler.
 • Snösmältningen från Sierra Nevadas berg bildar bäckar och fjällsjöar. Dessa bäckar rinner mot Yosemitedalens kant och strömmar ner över bergskanterna i vackra vattenfall.
 • Vattendrag kan delas in i bäckar, åar, älvar och floder.
 • Trollenäs hette ursprungligen Näs, efter sitt läge mellan två bäckar.
 • Muhlenbergs bäcksköldpadda lever nästan enbart i kärr och träskmark avskilt från större vattenmassor. Typiska livsmiljöer inkluderar starrängar i anslutning till bäckar, mossar med vattentillförsel från källor, öppna buskiga träsk och närliggande små bäckar. Sköldpaddan undviker generellt mycket sura kärr som har ett pH-värde under 5.5.
 • Vy över Grena med Risliden närmast, sedan kommer Grenmyren med bäckar och deras bäckraningar.
 • Bäcköring kan fiskas i sjön och anslutande bäckar. Här finns också gädda och abborre.
 • I innerstaden finns små bäckar som går längs med gatorna, de så kallade Freiburg Bächle. Floden Dreisam går genom staden.
 • Rovnattsländor förekommer främst vid rinnande vattendrag, som bäckar och åar, ofta lite svalare sådana, till exempel bäckar som rinner genom skogsmark. Larverna lever i vatten och de flesta arters larver är aktiva rovdjur som tar andra, mindre vattenlevande djur.
 • Källdaggkåpa växer, som namnet antyder, främst intill källdrag och bäckar.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!