Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'backsvala' from Swedish to English
NOUN   en backsvala | backsvalan | backsvalor | backsvalorna
orn.T
backsvala {u} [Riparia riparia]
(European) sand martin [Br.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'backsvala' from Swedish to English

backsvala {u} [Riparia riparia]
(European) sand martin [Br.]orn.T
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • På Uppsalaåsen i öster förekommer trädlärka och i åsens grustag häckar backsvala. I skogarna runt sjön häckar tjäder, pärluggla, slaguggla samt fiskgjuse.
  • Hussvalans vita övergump och undersida, som är mycket synliga i flykten, förhindrar förväxling med andra spridda palearktiska svalor som ladusvala, backsvala och rostgumpsvala.
  • Den är uppkallad efter fågeln Backsvala.
  • Vissa arter, såsom backsvala, kungsfiskare samt vissa alkor och liror, gräver gångar i jorden, där de lägger sina ägg.
  • Ett flertal fågelarter utnyttjar klintkuster till att bygga bo i, i Sverige främst backsvala.
  • Bona grävs ut i sandig jord; bon har observerats både i nästan lodrätta slänter och i bon av backsvala.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!