Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vrist' from Swedish to English
NOUN   en vrist | vristen | vrister | vristerna
anat.
vrist {u}
ankle
anat.
vrist {u}
instep
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'vrist' from Swedish to English

vrist {u}
ankleanat.

instepanat.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Efter US Open i september 2006 drog sig Smashnova ur tourspel på grund av vrist och skulderskador.
 • Säsongen 2005 skadade han vänster vrist och tvingades till operation och långa speluppehåll.
 • En modernare variant har vrist- och tåspännen av pump-typ (snowboard-bindning).
 • Han var under stora delar av karriären förföljd av olika skador, bland andra benbrott i samband med en uppvisningsmatch i mitten på 1990-talet och vrist- och knäskador under 1990-talets sista år, vilka alla tvingade Larsson till operationer och långvariga uppehåll i tävlandet.
 • Arm-, ben-, vrist- och skulderlås är några av ledlåsen.
 • Denna fladdermus har brun flygmembran och svansflyghuden sträcker sig från vrist till vrist.
 • Han tränade apor till att flexa sin vrist för att flytta en stång till vilken vikter av olika tyngd kunde fästas vid.
 • Under 2006 hade Venus flera skadeepisoder (armbåge och vrist) och tvingades till ett långt speluppehåll under våren.
 • Men han skadade sin vrist i samband med en rugbymatch och han fick ersättas av Fred Astaire.
 • Ordet "vrist" är besläktat med orden "vricka", "varv" och "vrida", och förekommer i en del germanska språk som ord för handled.
 • Med sträckt vrist skickar HP iväg pokallocket, som ännu inte har anträffats.
 • Dock skadade Christine sin vrist 1966, och lade skidutrustningen på hyllan efter olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble, Frankrike.
 • Flyktpunkten för perspektivet ligger på väggen bakom modellen, strax nedanför kartstångens knopp i höjd med modellens vänstra vrist och också i höjd med konstnärens pensel.
 • Argentina ifrågasatte gipset på René van de Kerkhofs vrist, vilket Nederländerna menade skapade spänt läge inför en fientligt inställd publik i Buenos Aires.
 • Vid bakfötternas vrist finns körtlar som är täckt av svarta hår men körtlarnas funktion är okänt.
 • Handloven och mellanhanden utgör fågelns "vrist" och "hand", och dess fingrar är sammanvuxna.
 • Till spelen 2006 skickades Anne Abernathy för att delta i damernas rodel, men hon skadade sin vrist under träningen vid spelen.
 • Hon vann bronsmedaljen i damernas skeleton vid OS 2002 i Salt Lake City, hon tävlade med en skadad vrist som hon hade skadat 10 dagar före träningen.
 • Hon skulle delta i rodel, men hon skadade sin vrist under träning inför spelen och kunde inte delta.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!