Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vulgärt' from Swedish to English
vulgärt {adv} <vulg.>vulgarly
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'vulgärt' from Swedish to English

vulgärt {adv} <vulg.>
vulgarly
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Låtens titel är ett akrostikon, då begynnelsebokstäverna i varje ord bildar det engelska ordet "twat", vilket är ett vulgärt slanguttryck för kvinnans könsorgan.
 • anda ett avståndstagande från allt hon uppfattade som lågt och vulgärt.
 • Tidigare var Pekka ett populärt namn bara i östra Finland och var vulgärt i västra Finland, men president Pehr Evind Svinhufvuds smeknamn "Ukko-Pekka" ("gubben Pekka") gjorde det till ett populärt namn även i västra Finland.
 • Man sparar inte på mängden kroppsvätskor i bilderna, vilket kan få det hela att framstå som vulgärt.
 • Förutom namnets koppling till engelskans ord för kondom (condom) kan det vara intressant att notera att staden ligger vid floden Baïse, som utan trema är ett vulgärt ord för samlag på franska.
 • Utmärkande för dessa produkter är att de ofta är humoristiskt och/eller vulgärt utformade.
 • Att älska kroppen mer än själen är vulgärt, och kroppslig skönhet är endast något obeständigt.
 • Att man vill sträva efter att vara finare än vad man faktiskt är, som i västerländsk kultur ofta anses vara vulgärt och opassande.
 • Som motivering angav han att han tyckte att programmet var "vulgärt och smaklöst" samt "ökar fördomarna mot de homosexuella".
 • Små terrasser slogs samman till större, och så småningom raderades på många håll de naturliga landskapsvariationerna ut - på så vis förändrades på vissa håll den traditionella landskapsbilden på ett tragiskt, radikalt och nästan vulgärt vis.
 • Filmen fick kritik för att ha tolkat fastan på ett vulgärt sätt.
 • "The Singer" släpptes i två versioner, en med "Black Betty" och "Running Scared" som b-sidor, en med "Running Scared" och en alternativ version av "The Singer" (med mer vulgärt språk).
 • Han var perfektionist, rättade befintliga grekiska-till-latinska översättningar och använde klassiskt inte vulgärt latin för sitt eget skrivande.
 • Musikstilen är en blandning av olika sorters rock, som komisk rock och folk-rock. Språket är stundtals vulgärt.
 • Ordet användes nedsättande av riksmålsfolk då de ansåg att bokmålet blev vulgärt och ofint.
 • Jimmy Connors uppträdde ibland enerverande på banan och kunde på ett vulgärt sätt ge uttryck för sitt missnöje när spelet eller domslut gick honom emot.
 • Enligt honom använde Kim vulgärt språk, och var inte sådan han förväntat sig.
 • Detta är troligtvis dels på grund av att den amerikanska termen, "hood", används i Jamaica som vulgärt slangord för penis.
 • Kotzen förekommer ofta i humoristiska sammanhang som exempel på absurda ortnamn, då det tyska verbet "kotzen" i modern tid är ett, något vulgärt, uttryck för att kräkas.
 • Det innebär alltså inte, att detta latin var vad som nu avses med "vulgärt", det vill säga att det skulle ha innehållit extremt många "fula" eller "förbjudna" ord.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!