Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vulkanism' from Swedish to English
NOUN   en vulkanism | vulkanismen | - | -
geol.
vulkanism {u}
volcanism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'vulkanism' from Swedish to English

vulkanism {u}
volcanismgeol.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Om magman kristalliserar på jordytan, genom vulkanism benämns bergarten som extrusiv, eller vulkanisk magmatisk bergart.
 • Den motsatta teorin kallas plutonism (ibland: vulkanism).
 • Vulkaniska bergarter, även kallat vulkanit, är magmatiska ytbergarter (ej att förväxla med sedimentära ytbergarter) och har bildats genom vulkanism på eller ytligt under jordytan.
 • Cassini-Huygens upptäckte en isvulkan som släpper ut metan på Titan, och sådan vulkanism tros nu vara en påtaglig källa för metanet i Titans atmosfär.
 • Vid tektonisk aktivitet, såsom vulkanism eller jordbävningar kommer magman upp till jordytan eller strax därunder.
 • Klimatförändringar, följt av bränder vulkanism med blottläggande av kol- och oljereservoarer har orsakat en positiv återkoppling, med en eskalerande super-växthuskatastrof som den mest sannolika orsaken.
 • Den är resultatet av 70 miljoner års vulkanism och evolutionsprocesser som täckt området med ett komplext och unikt ekosystem.
 • På grund av vulkanism, jordskred och människans aktiviteter finns ingen gammal skog kvar.
 • En vulkanisk hetfläck definieras som ett område med hög vulkanisk aktivitet, en långsiktig källa till vulkanism.
 • På den tiden var det aktiv vulkanism på Skagi. Därefter gick sprickzonen åt öster.
 • Plutonism kan jämföras med vulkanism som är magmatiska förlopp vid jordytan.
 • Flera bergstoppar i utbredningsområdet skapades genom vulkanism.
 • Han gjorde banbrytande forskningsinsatser rörande de processer i jordskorpans mantel som styr vulkanism, jordbävningar och kontinentalplattornas rörelser.
 • Planetarisk geologi innehåller sådana inslag som att bestämma den inre strukturen hos stenplaneterna och tittar också på planetarisk vulkanism och ytprocesser, som nedslagskratrar, fluviala och eoliska processer.
 • Denna ständiga splittring har orsakat de senaste jordbävningarna och vulkanism längs Bransfieldsundet.
 • Kanske fick Turid äran av någon gynnsam förändring i havsbottnen orsakad av vulkanism, eller var det ett fiskegrunds"märke" som hon lät ombesörja?
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!