Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Bonobo' from Swedish to English
NOUN   en bonobo | bonobon | bonoboer | bonoberna
zool.T
bonobo {u} [Pan paniscus]
bonobo
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Bonobo' from Swedish to English

bonobo {u} [Pan paniscus]
bonobozool.T
Advertisement
  • bonobo = bonobo {u} [Pan paniscus]
Show all
Usage Examples Swedish
  • Däremot är de inte lika skickliga att använda redskap som bonobo och schimpanser.
  • Hominider (Hominidae) är en familj primater där gorillor, schimpanser, orangutanger, bonobo och människa ingår.
  • Hos människans nära släktingar schimpans och bonobo finns exempel på båda dessa praktiker.
  • Det är även försvarbart att hävda att schimpanserna borde ingå i vårt släkte "Homo", så att de två arterna vanlig schimpans ("Pan troglodytes") och dvärgschimpans ("Pan paniscus", kallas även bonobo) borde omklassificeras som "Homo troglotydes" respektive "Homo paniscus" eftersom de är så nära besläktade med människan.
  • Släktet schimpanser omfattar de två arterna schimpans ("Pan troglodytes") och bonobo ("Pan paniscus") (tidigare även kallad dvärgschimpans).

  • Parken utgör hem åt flera för Kongo-Kinshasa endemiska arter, däribland bonobo, okapi, kongopåfågel och en nyligen upptäckt primat kallad lesula samt den sällsynta dryasmarkattan som lokalt är känd som "inoko".
  • Längen är 8 mm hos bonobo. Valrossens penis motsvarar en sjättedel av djurets totala kroppslängd, medan ringsvanslemurens centimeterlånga penisben är en fyrtiondel av kroppslängden.
  • Området runt sjön är känt för stor biologisk mångfald, här finns bland annat bonobo och andra primater, samt även skogselefant.
  • De mest betydelsefulla populationerna av stora djurarter som bonobo och elefant [...] finns i den centrala delen av området.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!