Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'NF' from Swedish to English
med.
neurofibromatos {u} <NF>
neurofibromatosis <NF>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'NF' from Swedish to English

neurofibromatos {u} <NF>
neurofibromatosis <NF>med.
Advertisement
 • neurofibromatosis <NF> = neurofibromatos {u} <NF>
Show all
Usage Examples Swedish
 • Kort före krigsslutet 1918 intog arabiska trupper Damaskus men på konferensen i San Remo 1920 bestämdes att Syrien och Libanon tills vidare som mandatområde under NF:s förvaltning skulle underställas Frankrike.
 • De publicerade texterna har bidragit till att bland annat informationen i uppslagsverket "Nordisk familjebok" (Nf) fått vidare spridning.
 • Nattjaktversionen som fick beteckningen Meteor NF.11 utvecklades i samarbete med Armstrong Whitworth som tillverkade radarn.
 • Ålänningarna accepterade dock inte lösningen utan Ålandsfrågan överläts den till det nybildade Nationernas förbund. NF:s råd fattade i juni 1921 beslut om en kompromiss där ingen av de tre parterna i konflikten, Finland, Sverige och Åland blev helt lottlös.
 • Under fredskonferensen föreslog president Wilson bildandet av NF, vilket Storbritannien, Italien och Frankrike accepterade.

 • NF Bio var först i Sverige med att införa 4DX vid vanliga biografer.
 • Efter demobilisering 1943 stannade Begin i NF-mandatet Brittiska Palestinamandatet och uppmärksammades snabbt för sin hårda kritik av den politiska sionism som drevs av David Ben-Gurion och förespråkade den revisionistiska sionism som bland annat förespråkade judisk bosättning på ömse sidor om Jordanfloden.
 • Militär nedrustning blev efter första världskriget en av huvuduppgifterna för Nationernas förbund (NF).
 • NF-κB (fr. "nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells") är ett proteinkomplex som styr transkriptionen av flera gener relaterade till immunförsvarets funktion.
 • Rötterna till denna konflikt kan spåras tillbaka till första världskriget, då Sydafrika invaderade den då tyska besittningen Sydvästafrika.

 • Lösningen på Ålandsfrågan som även kallas Ålandsmodellen kom att bli en kompromiss där ingen av de tre parterna i konflikten, Finland, Sverige och Åland blev helt lottlösa.
 • Storbritannien erövrade området 1917 med stöd av arabiska nationalister och började de facto styra mandatet redan 1920 i enlighet med artikel 22 i Nationernas förbunds stadgar från 10 januari 1920 och efter en överenskommelse vid San Remokonferensen 25 april 1920 mellan Första världskrigets fyra allierade huvudmakter (Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan).
 • Området där Tyska Sydvästafrika bildades tillföll Tyskland under Berlinkonferensen 1884/1885.
 • Det officiella Finlands intresse i Tornedalsfrågan motiverades vid den här tidpunkten av den infekterade Ålandsfrågan.
 • Nationernas förbund (NF) ([...] , [...]) var en mellanstatlig organisation för internationell konfliktlösning och samarbete.

  Advertisement
  © dict.cc Swedish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!