Advertisement
 Translation for 'Niob-' from Swedish to English
kemi
niob {n} {u} <Nb>
niobium <Nb>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Niob-' from Swedish to English

niob {n} {u} <Nb>
niobium <Nb>kemi
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • De flesa SQUID:ar tillverkas av bly eller rent niob.
 • Mineralproduktionen är dock i ännu begränsad. År 2022 består brytningen av mineraler i första hand av niob, tantal, guld, tenn och wolframit (en källa till volfram).
 • Använda metaller i denna metod är guld, indium, titan, niob och koppar.
 • Sövit är en magmatisk bergart, som består av kalkspat och mineraler, i vilka bland andra grundämnet niob ingår.
 • Tyskland utvecklade mot slutet av andra världskriget raketvapen i Warnemünde, för vilka det behövdes niob som legeringsmetall.

 • Blandmineralet kan beskrivas med formeln formeln (Fe,Mg,Mn)Nb2O6 och är en oxid mellan niob och varierad proportion av järn, magnesium och mangan.
 • Tillsatser av niob och/eller titan hjälper till att stabilisera stålet, det vill säga minskning av risken för utskiljning av kromkarbider eftersom niob och titan enklare bildar karbider med kolet än vad kromet gör.
 • Niob är ett grundämne som förekommer i niobjärn eller ferroniob som används inom stålindustrin.
 • I åldringshärdning eller utfällningsförstärkning, kombineras små mängder niob med nickel för att bilda den intermetalliska föreningen Ni3Nb eller gamma-prim (γ ').
 • Dessutom kan tantal i blandmineralet ersättas av niob helt eller delvis som en fast lösning.

 • Niob upptäcktes första gången 1801 av Charles Hatchett, genom framställning av niob(V)oxid ur det niobrika mineralet "columbit".
 • Möjliga fynd av tantal och niob bidrog till intresset.
 • Titan och niob bildar karbider med kolet innan det bildat karbider med krom.
 • Mosandrit är ett sällsynt mineral, som består av silikat av cerium, titan, niob med flera.
 • Fergusonit, eller brun yttroantalit, är ett mineral som är rikt på de sällsynta grundämnena niob, tantal, yttrium, erbium och cerium och i synnerhet består av yttriumniobat och –tantalat.

 • Tillsatser av niob och/eller titan hjälper till att stabilisera stålet, det vill säga minskning av risken för utskiljning av kromkarbider eftersom niob och titan enklare bildar karbider med kolet än vad kromet gör.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!