Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Uut' from Swedish to English
kemi
ununtrium {n} <Uut>
ununtrium <Uut>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Uut' from Swedish to English

ununtrium {n} <Uut>
ununtrium <Uut>kemi
Advertisement
  • ununtrium <Uut> = ununtrium {n} <Uut>
Show all
Usage Examples Swedish
  • Eftersom man i allmänhet vill ha samma utspänning UUT med denna koppling som från den enkla zenerstabilisatorn, så väljer man en zenerdiod med 0,7 V högre spänningsvärde än UUT, så att man kompenserar för spänningsfallet UBE i transistorn.
  • "Traiectum" blev nederländska "Trecht", med ett U från gammelnederländskans "uut" (nedströms) tillsatt för att skilja U-trecht från Maas-tricht.
  • Dess funktion är alltså att förstärka inkommande spänning (Uin) ett antal gånger för att generera utspänningen (Uut).
  • Om drosseln dimensioneras enligt XL>>RL (och kondensatorn som XL<<RL) kommer vi i princip få en glättad DC-spänning nära RMS-värdet hos ingångssignalen som utgångsspänning, Uut.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!