Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'abbot' from Swedish to English
NOUN   en abbot | abboten | abbotar | abbotarna
relig.
abbot {u}
abbot
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'abbot' from Swedish to English

abbot {u}
abbotrelig.
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Theoderich von Treyden var en tidig abbot och under 1210-talet var greve Bernard II av Lippe dess abbot.
 • Svenung var en svensk abbot, cisterciensmunk vid Varnhems kloster.
 • Han var vän med abbot Vilhelm i Æbelholt Kloster, vilken förmodligen var hans lärofader.
 • Klostrets nuvarande abbot är Thupten Legmen.
 • Klostret grundades 1133 av markis Leopold III av Österrike, efter hans son Ottos förfrågan, som snart skulle bli abbot vid Morimond stift i Bourgogne och senare biskop i Freising.

 • Guillaume de Grimoard blev abbot först i Germanusklostret i Auxerre, och en bulla från år 1363 vittnar om att han därefter var abbot i klostret Saint-Victor i Marseille.
 • Jablonský prästvigdes 1841 samt blev 1847 abbot i Krakóws premonstratenserkloster, folkskoleinspektör och vice dekanus.
 • Omkring 1486 grundade Alvastra sitt tredje och sista dotterkloster i Husby socken i södra Dalarna, och detta var ett av de sista cisterciensklostren som grundades i Europa före reformationen. Abbot Magnus av Alvastra gav det nya klostret namnet Gudsberga, "Mons Domini", och Alvastramunken Staffan blev utsedd till dess första abbot.
 • Hans far antas ha varit den högättade Kåre Runolfsson ("Kári Runólfsson") som var abbot i Tingöre kloster ("Þingeyraklaustur") från 1181 till sin död 1187.
 • Abbot Hugo, Hugo den helige eller Hugo av Cluny, född 13 maj 1024 i Semur, död 28 april 1109 i Cluny, fransk abbot, helgon inom Romersk-katolska kyrkan.

 • Abbot Suger, född 1081, död 13 januari 1151 i Saint-Denis, var en fransk abbot, statsman och historiker.
 • Thoronets första kända abbot var Folquet de Marseille som var en celibritet i medeltidens Europa.
 • Han studerade i Heidelberg och 1483 blev han abbot i benediktinerklostret Sponheim i Sponheim i Tyskland.
 • Arnfast var en dansk abbot i Ry kloster i Danmark.
 • Guillaume de Grimaud, som senare blev påve under namnet Urban V, tjänstgjorde som abbot från 2 augusti 1361 och Jules Mazarin, efterträdare till kardinal Richelieu var abbot 1655.

 • Karl Jónsson, född cirka 1135, död 1213, var en isländsk abbot och författare.
 • Alberik blev abbot i Cîteaux när Robert kallades tillbaks till Molesme av påven Urban II 1099. Alberik förblev abbot till sin död 26 januari 1109.
 • Stefan Harding, född omkring 1059 i Dorset, England, död den 28 mars 1134, var en fransk abbot.
 • Ealdred eller Aldred, död 11 september 1069 i York i England, var abbot av Tavistock, biskop av Worcester och ärkebiskop av York i anglosaxiska England.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!