Advertisement
 Translation for 'azeotropisk' from Swedish to English
ADJ   azeotropisk | azeotropiskt | azeotropiska
kemi
azeotropisk {adj}
azeotropic
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'azeotropisk' from Swedish to English

azeotropisk {adj}
azeotropickemi
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • En azeotropisk blandning är inom kemin en vattenlösning av ett ämne ur vilken vattnet inte kan avlägsnas ytterligare genom destillation.
  • En azeotropisk blandning av 72,3 % allylalkohol och 27,7 % vatten har kokpunkten 88,89 °C.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!