Page 1 of 8 for the letter E in the Swedish-English dictionary
e-bokläsare {u}
e-book readerelektr.förlags.
e-reader [short for e-book reader]elektr.förlags.
e-boksläsare {u}
e-book readerelektr.
e-readerelektr.
e-brev {n}
e-mail [message]internet
email [message]internet
e-cigarett {u}
e-cig [coll.]droger
e-cigarettedroger
electro cigarette <e-cigarette>droger
electronic cigarette <e-cigarette>droger
vape [coll.] [electronic cigarette]droger
e-post {u}
e-mailinternet
emailinternet
e-postadress {u}
e-mail addressinternet
email addressinternet
ebenist {u}
ebonistarbeteinred.
Ecuador {n}
Ecuadorgeogr.
ecuadorian {u}
Ecuadorianetn.
ecuadoriansk
Ecuadorian
ecuadorianska {u}
Ecuadorean [female]etn.
Ecuadorian [female]etn.
Edens trädgård {u}
Garden of Edenbibl.
efemär
ephemeral
effekt {u}
effect
effektiv
effective
efficient
effektivitet {u}
effectiveness
effektivt
effectively
efter
after
efter min mening
to my mind
efter moget övervägande
after mature consideration
after much thought
efter varandra
in succession
efteråt
afterwards
efterbeställning {u}
follow-up order
efterbliven
retarded
efterbrännare {u}
afterburnerluftf.
efterföljande [oböjl.]
following
subsequent
efterföljare {u}
successor
efterforskning {u}
investigation
efterfrågan {u}
demand
efterfrågan {u} [oföränderlig]
enquiry
efterfrågning {u}
enquiry
eftergiftspolitik {u}
appeasement policypol.
policy of appeasementpol.
efterglöd {u}
afterglow
efterhand {u}
hindsight
efterkrigstiden {u} [best. f.]
post-war era
post-war period
post-war years {pl}hist.
efterlevande [oböjl.]
surviving
att efterlikna
to emulate
to resemble
efterlyst
wanted
eftermiddag {u}
afternoon
efternamn {n}
surname
efterrätt {u}
dessertmat.
sweet [Br.] [dessert]mat.
efterskalv {n}
aftershockgeol.
eftersläpning {u}
backlog
eftersmak {u}
aftertaste
eftersom
because
since
efterstavelse {u}
suffixling.
eftersträvansvärd
desirable
eftersträvansvärd [lönande]
worthwhile
efterträdare {u}
successor
eftertraktad
sought-after [attr.]
eftertryck {n}
emphasis
eftertrycklig
emphatic [firmly]
egalitarism {u}
egalitarianismpol.
Egeiska havet {n} [best. f.]
Aegean Seageogr.
egen
own
egenartad
weird
egendom {u}
possession
property [possession]
egendomlig
peculiar
strange
egendomlighet {u}
peculiarity
egenföretagare {u}
self employed personarbete
egenhet {u}
peculiarity
egenkärlek {u}
complacency
egennamn {n}
proper nameling.
proper nounling.
egensinnighet {u}
obstinacy
stubbornness
egenskap {u}
characteristic
property [attribute]
quality
egenskaper {pl}
properties [features, characteristics]
egentid {u} [tid för sig själv]
me time [Am.] [coll.]
egentlig havsabborrfisk {u} [Dicentrarchus labrax]
sea bassfiskeT
egentliga havsabborrfiskar {pl} [Moronidae]
temperate bassesfiskeT
egentligen
actually
eget ansvar {n}
self-responsibility
eget kapital {n}
equity [capital]
egocentricitet {u}
egocentric attitude
egocentricity
egocentrismfackspr.
elektr.förlags.
e-bokläsare {u}
e-book reader
elektr.förlags.
e-bokläsare {u}
e-reader [short for e-book reader]
elektr.
e-boksläsare {u}
e-book reader
elektr.
e-boksläsare {u}
e-reader
internet
e-brev {n}
e-mail [message]
internet
e-brev {n}
email [message]
droger
e-cigarett {u}
e-cig [coll.]
droger
e-cigarett {u}
e-cigarette
droger
e-cigarett {u}
electro cigarette <e-cigarette>
droger
e-cigarett {u}
electronic cigarette <e-cigarette>
droger
e-cigarett {u}
vape [coll.] [electronic cigarette]
internet
e-post {u}
e-mail
internet
e-post {u}
email
internet
e-postadress {u}
e-mail address
internet
e-postadress {u}
email address
arbeteinred.
ebenist {u}
ebonist
geogr.
Ecuador {n}
Ecuador
etn.
ecuadorian {u}
Ecuadorian
ecuadorianskEcuadorian
etn.
ecuadorianska {u}
Ecuadorean [female]
etn.
ecuadorianska {u}
Ecuadorian [female]
bibl.
Edens trädgård {u}
Garden of Eden
efemärephemeral
effekt {u}effect
effektiveffective
effektivefficient
effektivitet {u}effectiveness
effektivteffectively
efterafter
efter min meningto my mind
efter moget övervägandeafter mature consideration
efter moget övervägandeafter much thought
efter varandrain succession
efteråtafterwards
efterbeställning {u}follow-up order
efterblivenretarded
luftf.
efterbrännare {u}
afterburner
efterföljande [oböjl.]following
efterföljande [oböjl.]subsequent
efterföljare {u}successor
efterforskning {u}investigation
efterfrågan {u}demand
efterfrågan {u} [oföränderlig]enquiry
efterfrågning {u}enquiry
pol.
eftergiftspolitik {u}
appeasement policy
pol.
eftergiftspolitik {u}
policy of appeasement
efterglöd {u}afterglow
efterhand {u}hindsight
efterkrigstiden {u} [best. f.]post-war era
efterkrigstiden {u} [best. f.]post-war period
hist.
efterkrigstiden {u} [best. f.]
post-war years {pl}
efterlevande [oböjl.]surviving
att efterliknato emulate
att efterliknato resemble
efterlystwanted
eftermiddag {u}afternoon
efternamn {n}surname
mat.
efterrätt {u}
dessert
mat.
efterrätt {u}
sweet [Br.] [dessert]
geol.
efterskalv {n}
aftershock
eftersläpning {u}backlog
eftersmak {u}aftertaste
eftersombecause
eftersomsince
ling.
efterstavelse {u}
suffix
eftersträvansvärddesirable
eftersträvansvärd [lönande]worthwhile
efterträdare {u}successor
eftertraktadsought-after [attr.]
eftertryck {n}emphasis
eftertryckligemphatic [firmly]
pol.
egalitarism {u}
egalitarianism
geogr.
Egeiska havet {n} [best. f.]
Aegean Sea
egenown
egenartadweird
egendom {u}possession
egendom {u}property [possession]
egendomligpeculiar
egendomligstrange
egendomlighet {u}peculiarity
arbete
egenföretagare {u}
self employed person
egenhet {u}peculiarity
egenkärlek {u}complacency
ling.
egennamn {n}
proper name
ling.
egennamn {n}
proper noun
egensinnighet {u}obstinacy
egensinnighet {u}stubbornness
egenskap {u}characteristic
egenskap {u}property [attribute]
egenskap {u}quality
egenskaper {pl}properties [features, characteristics]
egentid {u} [tid för sig själv]me time [Am.] [coll.]
fiskeT
egentlig havsabborrfisk {u} [Dicentrarchus labrax]
sea bass
fiskeT
egentliga havsabborrfiskar {pl} [Moronidae]
temperate basses
egentligenactually
eget ansvar {n}self-responsibility
eget kapital {n}equity [capital]
egocentricitet {u}egocentric attitude
egocentricitet {u}egocentricity
fackspr.
egocentricitet {u}
egocentrism
Page 1 of 8 for the letter E in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024