Page 1 of 7 for the letter E in the Swedish-English dictionary
e-bokläsare {u}
e-book readerelektr.förlags.
e-reader [short for e-book reader]elektr.förlags.
e-brev {n}
e-mail [message]internet
email [message]internet
e-post {u}
e-mailinternet
emailinternet
e-postadress {u}
e-mail addressinternet
email addressinternet
ebenist {u}
ebonistarbeteinred.
Ecuador {n}
Ecuadorgeogr.
ecuadorian {u}
Ecuadorianetn.
ecuadoriansk
Ecuadorian
ecuadorianska {u}
Ecuadorean [female]etn.
Ecuadorian [female]etn.
Edens trädgård {u}
Garden of Edenbibl.
efemär
ephemeral
effekt {u}
effect
effektiv
effective
efficient
effektivitet {u}
effectiveness
effektivt
effectively
efter
after
efter min mening
to my mind
efter moget övervägande
after mature consideration
after much thought
efter varandra
in succession
efteråt
afterwards
efterbliven
retarded
efterföljande
following
subsequent
efterföljare {u}
successor
efterforskning {u}
investigation
efterfrågan {u}
demand
efterfrågan {u} [oföränderlig]
enquiry
efterfrågning {u}
enquiry
efterglöd {u}
afterglow
efterhand {u}
hindsight
efterlevande
surviving
att efterlikna
to emulate
to resemble
efterlyst
wanted
eftermiddag {u}
afternoon
efternamn {n}
surname
efterrätt {u}
dessertmat.
sweet [Br.] [dessert]mat.
eftersläpning {u}
backlog
eftersmak {u}
aftertaste
eftersom
because
since
efterstavelse {u}
suffixling.
eftersträvansvärd
desirable
eftersträvansvärd [lönande]
worthwhile
efterträdare {u}
successor
eftertraktad
sought-after [attr.]
eftertryck {n}
emphasis
egalitarism {u}
egalitarianismpol.
Egeiska havet {n} [best. f.]
Aegean Seageogr.
egen
own
egenartad
weird
egendom {u}
possession
property [possession]
egendomlig
peculiar
strange
egendomlighet {u}
peculiarity
egenföretagare {u}
self employed personarbete
egenhet {u}
peculiarity
egenkärlek {u}
complacency
egennamn {n}
proper nameling.
proper nounling.
egenskap {u}
characteristic
property [attribute]
quality
egenskaper {pl}
properties [features, characteristics]
egentligen
actually
eget ansvar {n}
self-responsibility
eget kapital {n}
equity [capital]
egoism {u}
egoism
selfishness
egoist {u}
egoist
egoistisk
selfish [egoistic]
Egypten {n}
Egyptgeogr.
egyptier {u}
Egyptianetn.
egyptisk
Egyptian
egyptisk luftlök {u}
Egyptian onionbot.mat.T
einsteinium {n} <Es>
einsteinium <Es>kemi
einsteiniumatom {u}
einsteinium atomkemi
ej
not
ej bindande
non-binding
ejder {u} [Somateria mollissima]
(common) eiderorn.T
ek {u}
oakbot.T
att eka
to echo
eker {u}
spoke
ekivok [mindre brukligt] [dubbeltydig]
ambiguous
ekliptika {u}
eclipticastron.
eko {n}
echo
ekocid {u}
ecocidemiljö
ekollon {n}
acornbot.
ekolog {u}
ecologist
ekologi {u}
ecology
ekologisk
ecological
elektr.förlags.
e-bokläsare {u}
e-book reader
elektr.förlags.
e-bokläsare {u}
e-reader [short for e-book reader]
internet
e-brev {n}
e-mail [message]
internet
e-brev {n}
email [message]
internet
e-post {u}
e-mail
internet
e-post {u}
email
internet
e-postadress {u}
e-mail address
internet
e-postadress {u}
email address
arbeteinred.
ebenist {u}
ebonist
geogr.
Ecuador {n}
Ecuador
etn.
ecuadorian {u}
Ecuadorian
ecuadorianskEcuadorian
etn.
ecuadorianska {u}
Ecuadorean [female]
etn.
ecuadorianska {u}
Ecuadorian [female]
bibl.
Edens trädgård {u}
Garden of Eden
efemärephemeral
effekt {u}effect
effektiveffective
effektivefficient
effektivitet {u}effectiveness
effektivteffectively
efterafter
efter min meningto my mind
efter moget övervägandeafter mature consideration
efter moget övervägandeafter much thought
efter varandrain succession
efteråtafterwards
efterblivenretarded
efterföljandefollowing
efterföljandesubsequent
efterföljare {u}successor
efterforskning {u}investigation
efterfrågan {u}demand
efterfrågan {u} [oföränderlig]enquiry
efterfrågning {u}enquiry
efterglöd {u}afterglow
efterhand {u}hindsight
efterlevandesurviving
att efterliknato emulate
att efterliknato resemble
efterlystwanted
eftermiddag {u}afternoon
efternamn {n}surname
mat.
efterrätt {u}
dessert
mat.
efterrätt {u}
sweet [Br.] [dessert]
eftersläpning {u}backlog
eftersmak {u}aftertaste
eftersombecause
eftersomsince
ling.
efterstavelse {u}
suffix
eftersträvansvärddesirable
eftersträvansvärd [lönande]worthwhile
efterträdare {u}successor
eftertraktadsought-after [attr.]
eftertryck {n}emphasis
pol.
egalitarism {u}
egalitarianism
geogr.
Egeiska havet {n} [best. f.]
Aegean Sea
egenown
egenartadweird
egendom {u}possession
egendom {u}property [possession]
egendomligpeculiar
egendomligstrange
egendomlighet {u}peculiarity
arbete
egenföretagare {u}
self employed person
egenhet {u}peculiarity
egenkärlek {u}complacency
ling.
egennamn {n}
proper name
ling.
egennamn {n}
proper noun
egenskap {u}characteristic
egenskap {u}property [attribute]
egenskap {u}quality
egenskaper {pl}properties [features, characteristics]
egentligenactually
eget ansvar {n}self-responsibility
eget kapital {n}equity [capital]
egoism {u}egoism
egoism {u}selfishness
egoist {u}egoist
egoistiskselfish [egoistic]
geogr.
Egypten {n}
Egypt
etn.
egyptier {u}
Egyptian
egyptiskEgyptian
bot.mat.T
egyptisk luftlök {u}
Egyptian onion
kemi
einsteinium {n} <Es>
einsteinium <Es>
kemi
einsteiniumatom {u}
einsteinium atom
ejnot
ej bindandenon-binding
orn.T
ejder {u} [Somateria mollissima]
(common) eider
bot.T
ek {u}
oak
att ekato echo
eker {u}spoke
ekivok [mindre brukligt] [dubbeltydig]ambiguous
astron.
ekliptika {u}
ecliptic
eko {n}echo
miljö
ekocid {u}
ecocide
bot.
ekollon {n}
acorn
ekolog {u}ecologist
ekologi {u}ecology
ekologiskecological
Page 1 of 7 for the letter E in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022