Page 1 of 19 for the letter F in the Swedish-English dictionary
few
att få
to get
att få [erhålla]
to obtain
att få [ha tillåtelse att]
to be allowed to
att få allt serverat på ett silverfat [idiom]
to get everything served on a silver platter [idiom]
att få en riktig uppfattning om läget
to get a proper picture of the situation
att få erfara
to come to know
att få fram
to elicit
att få kalla fötter [idiom]
to get cold feet [also fig. idiom]
att få kontakt
to get in touch
att få sin vilja igenom
to get one's (own) wayidiom
att få till stånd ngt.
to achieve sth.
att få veta
to come to know
fabel {u}
fable
att fabricera
to fabricate [e.g. evidence]
fabrik {u}
factory
plant [Am.]
fabriksanläggning {u}
plant [factory, manufacturing establishment]
facit {n} [lösning]
solution [e.g. a to problem]
fackförening {u}
trade unionarbete
fackföreningsmedlem {u}
unionistarbete
fackla {u}
torch
fadder {u}
godfatherrelig.
fadder {u} [kvinnlig]
godmotherrelig.
Fader Vår {u} {n}
Lord's Prayerbibl.relig.
Fåfängans marknad
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]litt.F
fågel {u}
bird
fågelart {u}
bird speciesorn.
species of birdorn.
fågelbo {n}
bird-nestorn.
bird's nestorn.
birdnestorn.
fågelbur {u}
bird cage
fågelliv {n}
birdlife
fågelperspektiv {n}
bird's-eye view
fågelskådare {u}
bird-watcher
birder [esp. Am.] [bird watcher]
fågelskådning {u}
birdwatchingorn.
fågelvägen {u} [best. f.]
linear distance
fagocyt {u}
phagocytebiol.
fair
fair [just]
faktakunskap {u}
factual knowledge
faktisk
actual
in fact
faktiskt
actually
certainly
indeed
fäktning {u}
fencingsport
faktor {u}
factor
faktum {n}
fact
faktura {u}
invoice
att fakturera
to charge
to invoice
falafel {u}
falafelmat.
felafelmat.
falaffel {u}
falafelmat.
felafelmat.
fälgbroms {u}
rim brakecykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
caliper brake [Am.]cykelfordontek.
calliper brake [Br.]cykelfordontek.
Falklandsöarna {pl} [best. f.] [Malvinerna]
Falkland Islands [Malvinas]geogr.
fall {n}
case [issue, affair, instance]
cause [issue]
fall
instance [case]
att falla
to fall
fälla {u}
trap
att falla ngn. i ryggen [idiom]
to stab sb. in the back [fig.] [idiom]
fallen
fallen
att fallera
to fail
fallgrop {u} [även bildl.]
pitfall [also fig.]
fällning {u} [kemi]
precipitatekemi
fällningsreaktion {u}
precipitation reactionkemi
fallskärm {u}
parachute
fallskärmshoppare {u}
parachutistsport
fallskärmsjägare {u}
paratrooper
fallucka {u} [bildl.] [fallgrop, fälla]
trap-door
falsk
dishonest
false
forged
falsk vän {u}
false friendling.
falskt alarm {n}
false alarm
fält {n}
field
fält {n} [datafält]
array [data structure]inform.
fältpiplärka {u} [Anthus campestris]
tawny pipitorn.T
fältsångare {u} [Acrocephalus agricola]
paddyfield warblerorn.T
fältsork {u} [Microtus arvalis]
common volezool.T
fältstudie {u}
field study
Falu gruva {u}
Mining Area of the Great Copper Mountain in Falunbergsbr.hist.världsa.
familj {u}
family
familjeangelägenhet {u}
family affair
family matter
familjeegendom {u}
family property
familjefilm {u}
family filmfilm
family movie [Am.]film
familjegrav {u}
family grave
familjeheder {u}
family honour [Br.]
familjemedlem {u}
family member
member of the family
familjenamn {n}
surname
few
att fåto get
att få [erhålla]to obtain
att få [ha tillåtelse att]to be allowed to
att få allt serverat på ett silverfat [idiom]to get everything served on a silver platter [idiom]
att få en riktig uppfattning om lägetto get a proper picture of the situation
att få erfarato come to know
att få framto elicit
att få kalla fötter [idiom]to get cold feet [also fig. idiom]
att få kontaktto get in touch
idiom
att få sin vilja igenom
to get one's (own) way
att få till stånd ngt.to achieve sth.
att få vetato come to know
fabel {u}fable
att fabricerato fabricate [e.g. evidence]
fabrik {u}factory
fabrik {u}plant [Am.]
fabriksanläggning {u}plant [factory, manufacturing establishment]
facit {n} [lösning]solution [e.g. a to problem]
arbete
fackförening {u}
trade union
arbete
fackföreningsmedlem {u}
unionist
fackla {u}torch
relig.
fadder {u}
godfather
relig.
fadder {u} [kvinnlig]
godmother
bibl.relig.
Fader Vår {u} {n}
Lord's Prayer
litt.F
Fåfängans marknad
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]
fågel {u}bird
orn.
fågelart {u}
bird species
orn.
fågelart {u}
species of bird
orn.
fågelbo {n}
bird-nest
orn.
fågelbo {n}
bird's nest
orn.
fågelbo {n}
birdnest
fågelbur {u}bird cage
fågelliv {n}birdlife
fågelperspektiv {n}bird's-eye view
fågelskådare {u}bird-watcher
fågelskådare {u}birder [esp. Am.] [bird watcher]
orn.
fågelskådning {u}
birdwatching
fågelvägen {u} [best. f.]linear distance
biol.
fagocyt {u}
phagocyte
fairfair [just]
faktakunskap {u}factual knowledge
faktiskactual
faktiskin fact
faktisktactually
faktisktcertainly
faktisktindeed
sport
fäktning {u}
fencing
faktor {u}factor
faktum {n}fact
faktura {u}invoice
att fakturerato charge
att fakturerato invoice
mat.
falafel {u}
falafel
mat.
falafel {u}
felafel
mat.
falaffel {u}
falafel
mat.
falaffel {u}
felafel
cykelfordontek.
fälgbroms {u}
rim brake
cykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
caliper brake [Am.]
cykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
calliper brake [Br.]
geogr.
Falklandsöarna {pl} [best. f.] [Malvinerna]
Falkland Islands [Malvinas]
fall {n}case [issue, affair, instance]
fall {n}cause [issue]
fall {n}fall
fall {n}instance [case]
att fallato fall
fälla {u}trap
att falla ngn. i ryggen [idiom]to stab sb. in the back [fig.] [idiom]
fallenfallen
att fallerato fail
fallgrop {u} [även bildl.]pitfall [also fig.]
kemi
fällning {u} [kemi]
precipitate
kemi
fällningsreaktion {u}
precipitation reaction
fallskärm {u}parachute
sport
fallskärmshoppare {u}
parachutist
fallskärmsjägare {u}paratrooper
fallucka {u} [bildl.] [fallgrop, fälla]trap-door
falskdishonest
falskfalse
falskforged
ling.
falsk vän {u}
false friend
falskt alarm {n}false alarm
fält {n}field
inform.
fält {n} [datafält]
array [data structure]
orn.T
fältpiplärka {u} [Anthus campestris]
tawny pipit
orn.T
fältsångare {u} [Acrocephalus agricola]
paddyfield warbler
zool.T
fältsork {u} [Microtus arvalis]
common vole
fältstudie {u}field study
bergsbr.hist.världsa.
Falu gruva {u}
Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun
familj {u}family
familjeangelägenhet {u}family affair
familjeangelägenhet {u}family matter
familjeegendom {u}family property
film
familjefilm {u}
family film
film
familjefilm {u}
family movie [Am.]
familjegrav {u}family grave
familjeheder {u}family honour [Br.]
familjemedlem {u}family member
familjemedlem {u}member of the family
familjenamn {n}surname
Page 1 of 19 for the letter F in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022