Page 1 of 23 for the letter F in the Swedish-English dictionary
few
att få
to get
att få [erhålla]
to obtain
att få [ha tillåtelse att]
to be allowed to
att få allt serverat på ett silverfat [idiom]
to get everything served on a silver platter [idiom]
att få en riktig uppfattning om läget
to get a proper picture of the situation
att få erfara
to come to know
att få fram
to elicit
att få kalla fötter [idiom]
to get cold feet [also fig. idiom]
att få kontakt
to get in touch
att få panik
to panic
att få sin vilja igenom
to get one's (own) wayidiom
att få tag i ngn.
to get a hold of sb.
to get ahold of sb. [Am.] [coll.] [idiom]
to reach sb.
att få till stånd ngt.
to achieve sth.
att få veta
to come to know
fabel {u}
fable
att fabricera
to fabricate [e.g. evidence]
fabrik {u}
factory
plant [Am.]
fabriksanläggning {u}
plant [factory, manufacturing establishment]
fabriksbutik {u}
factory outlethandel
factory sale [factory outlet]handel
facial [fackspr.]
facial [concerning the face]anat.
facit {n} [lösning]
solution [e.g. a to problem]
fackförening {u}
trade unionarbete
fackförenings­medlem {u}
unionistarbete
fackla {u}
torch
facklitteratur {u}
reference literatureförlags.litt.vetens.
specialised literature [Br.]förlags.litt.vetens.
specialized literatureförlags.litt.vetens.
subject literatureförlags.litt.vetens.
technical literatureförlags.litt.vetens.
fadäs {u}
fallacy
floater
fadder {u}
godfatherrelig.
fadder {u} [kvinnlig]
godmotherrelig.
Fader Vår {u} {n}
Lord's Prayerbibl.relig.
fadermord {n}
parricide [killing of own father]
patricide [murder]
fadermördare {u}
parricide [killer of own father]
patricide [killer of own father]
faderskap {n}
fatherhood
paternity
Fåfängans marknad
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]litt.F
fågel {u}
bird
fågelart {u}
bird speciesorn.
species of birdorn.
fågelbo {n}
bird-nestorn.
bird's nestorn.
birdnestorn.
fågelbur {u}
bird cage
fågelholk {u}
bird boxorn.
nest boxorn.
nesting boxorn.
fågelinfluensa {u}
avian flumed.VetMed.
avian influenzamed.VetMed.
fågelliv {n}
birdlife
fågelperspektiv {n}
bird's-eye view
fågelskådare {u}
bird-watcher
birder [esp. Am.] [bird watcher]
fågelskådning {u}
birdwatchingorn.
fågelspillning {u}
bird droppings­ {pl}
bird scat
bird shit [vulg.]
bird-do [Am.] [sl.]
fågelvägen {u} [best. f.]
linear distance
fagocyt {u}
phagocytebiol.
fagott {u}
bassoonmus.
fair
fair [just]
faktakunskap {u}
factual knowledge
faktisk
actual
in fact
faktiskt
actually
certainly
indeed
fäktklubb {u}
fencing clubsport
fäktning {u}
fencingsport
faktor {u}
factor
faktum {n}
fact
faktura {u}
invoice
att fakturera
to charge
to invoice
falafel {u}
falafelmat.
felafelmat.
falaffel {u}
falafelmat.
felafelmat.
fälgbroms {u}
rim brakecykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
caliper brake [Am.]cykelfordontek.
calliper brake [Br.]cykelfordontek.
Falklandsöarna {pl} [best. f.] [Malvinerna]
Falkland Islands [Malvinas]geogr.
fall {n}
case [issue, affair, instance]
cause [issue]
fall
instance [case]
att falla
to fall
fälla {u}
trap
att falla ngn. i ryggen [idiom]
to stab sb. in the back [fig.] [idiom]
att fälla utslaget
to be the decisive factor
few
att fåto get
att få [erhålla]to obtain
att få [ha tillåtelse att]to be allowed to
att få allt serverat på ett silverfat [idiom]to get everything served on a silver platter [idiom]
att få en riktig uppfattning om lägetto get a proper picture of the situation
att få erfarato come to know
att få framto elicit
att få kalla fötter [idiom]to get cold feet [also fig. idiom]
att få kontaktto get in touch
att få panikto panic
idiom
att få sin vilja igenom
to get one's (own) way
att få tag i ngn.to get a hold of sb.
att få tag i ngn.to get ahold of sb. [Am.] [coll.] [idiom]
att få tag i ngn.to reach sb.
att få till stånd ngt.to achieve sth.
att få vetato come to know
fabel {u}fable
att fabricerato fabricate [e.g. evidence]
fabrik {u}factory
fabrik {u}plant [Am.]
fabriksanläggning {u}plant [factory, manufacturing establishment]
handel
fabriksbutik {u}
factory outlet
handel
fabriksbutik {u}
factory sale [factory outlet]
anat.
facial [fackspr.]
facial [concerning the face]
facit {n} [lösning]solution [e.g. a to problem]
arbete
fackförening {u}
trade union
arbete
fackförenings­medlem {u}
unionist
fackla {u}torch
förlags.litt.vetens.
facklitteratur {u}
reference literature
förlags.litt.vetens.
facklitteratur {u}
specialised literature [Br.]
förlags.litt.vetens.
facklitteratur {u}
specialized literature
förlags.litt.vetens.
facklitteratur {u}
subject literature
förlags.litt.vetens.
facklitteratur {u}
technical literature
fadäs {u}fallacy
fadäs {u}floater
relig.
fadder {u}
godfather
relig.
fadder {u} [kvinnlig]
godmother
bibl.relig.
Fader Vår {u} {n}
Lord's Prayer
fadermord {n}parricide [killing of own father]
fadermord {n}patricide [murder]
fadermördare {u}parricide [killer of own father]
fadermördare {u}patricide [killer of own father]
faderskap {n}fatherhood
faderskap {n}paternity
litt.F
Fåfängans marknad
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]
fågel {u}bird
orn.
fågelart {u}
bird species
orn.
fågelart {u}
species of bird
orn.
fågelbo {n}
bird-nest
orn.
fågelbo {n}
bird's nest
orn.
fågelbo {n}
birdnest
fågelbur {u}bird cage
orn.
fågelholk {u}
bird box
orn.
fågelholk {u}
nest box
orn.
fågelholk {u}
nesting box
med.VetMed.
fågelinfluensa {u}
avian flu
med.VetMed.
fågelinfluensa {u}
avian influenza
fågelliv {n}birdlife
fågelperspektiv {n}bird's-eye view
fågelskådare {u}bird-watcher
fågelskådare {u}birder [esp. Am.] [bird watcher]
orn.
fågelskådning {u}
birdwatching
fågelspillning {u}bird droppings­ {pl}
fågelspillning {u}bird scat
fågelspillning {u}bird shit [vulg.]
fågelspillning {u}bird-do [Am.] [sl.]
fågelvägen {u} [best. f.]linear distance
biol.
fagocyt {u}
phagocyte
mus.
fagott {u}
bassoon
fairfair [just]
faktakunskap {u}factual knowledge
faktiskactual
faktiskin fact
faktisktactually
faktisktcertainly
faktisktindeed
sport
fäktklubb {u}
fencing club
sport
fäktning {u}
fencing
faktor {u}factor
faktum {n}fact
faktura {u}invoice
att fakturerato charge
att fakturerato invoice
mat.
falafel {u}
falafel
mat.
falafel {u}
felafel
mat.
falaffel {u}
falafel
mat.
falaffel {u}
felafel
cykelfordontek.
fälgbroms {u}
rim brake
cykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
caliper brake [Am.]
cykelfordontek.
fälgbroms {u} [cykel]
calliper brake [Br.]
geogr.
Falklandsöarna {pl} [best. f.] [Malvinerna]
Falkland Islands [Malvinas]
fall {n}case [issue, affair, instance]
fall {n}cause [issue]
fall {n}fall
fall {n}instance [case]
att fallato fall
fälla {u}trap
att falla ngn. i ryggen [idiom]to stab sb. in the back [fig.] [idiom]
att fälla utslagetto be the decisive factor
Page 1 of 23 for the letter F in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024