Page 1 of 11 for the letter G in the Swedish-English dictionary
att gå
to go
to walk
att gå av stapeln
to be launchedsjöf.
att gå bort [dö]
to pass away [die]
att gå efter
to pursue
att gå en promenad
to go for a walk
att gå före
to precede
att gå framåt med stormsteg [bildl.]
to make great strides
att gå hand i hand (med ngt.)
to go hand in hand (with sth.) [idiom]
att gå i konkurs
to go bankrupt
att gå i land
to go ashoreidiom
att gå i strejk
to go on strikearbete
att gå in
to go in
att gå isär
to fall apart
att gå ned [himlakropp]
to set [celestial body]astron.
att gå ned i vikt
to lose weight
att gå ner [himlakropp]
to set [celestial body]astron.
att gå och handla
to go shopping
att gå och shoppa
to go shopping
att gå på
to move on
att gå på bio
to go to the cinemafilm
to go to the movies [Am.] [Aus.]film
to go to the pictures [old-fashioned]film
att gå skilda vägar
to break up [relationship]
att gå till sängs
to go to bed
att gå till sjöss
to go to sea
att gå tillväga
to go about
att gå upp
to rise
att gå upp i rök
to vanish into thin air
att gå upp i vikt
to gain weight
att gå ut
to go out
att gå vidare
to move on
att gå vilse
to get lost
Gabon {n}
Gabongeogr.
gabonesiska {u}
Gabonese [female]etn.
gädda {u}
pikefiskeT
gadolinium {n} <Gd>
gadolinium <Gd>kemi
gadoliniumatom {u}
gadolinium atomkemi
gaffel {u}
fork
gaffelgräsfly {n} [Cerapteryx graminis]
antler mothentom.T
gaffelstjärtsnattskärra {u} [Hydropsalis climacocerca]
ladder-tailed nightjarorn.T
gaffeltruck {u}
forklift
forklift truck
gåfotboll {u}
walking fotballsport
gågata {u}
pedestrian street
gäl {u}
gillfiskezool.
gala {u}
gala
Galápagosöarna {pl} [best. f.]
Galapagos Islandsgeogr.
galax {u}
galaxyastron.
galaxhop {u}
galaxy clusterastron.
gäld {u}
(money) debtfin.
galen
crazy
lunatic
mad [insane]
galenpanna {u} [vard.]
lunatic
galghumor {u}
gallows humor [Am.]
gallows humour [Br.]
galiciska {u} [kvinna]
Galician [female] [Spanish Galicia]
gälisk
Gaelic
att gälla
to be valid
att gälla [vara tillämplig på]
to apply to [be applicable to]
gallblåsa {u}
gall bladderanat.
gallbladder [Am.]anat.
gallerförsedd
barred
gallicism {u}
Gallicismling.
Gallien {n}
Gaulgeogr.hist.
Gallien runt
Asterix and the Banquetlitt.tecknatF
gallium {n} <Ga>
gallium <Ga>kemi
galliumatom {u}
gallium atomkemi
galliumisotop {u}
gallium isotopekemi
gallsten {u}
gallstonemed.
galopp {u}
gallop
att galoppera
to gallop
galoppering {u}
gallopingridn.
galt {u}
boarzool.
gam {u}
vultureorn.T
Gambia {n} [flod]
Gambia Rivergeogr.
Gambia {n} [stat]
Gambiageogr.
gambiansk solekorre {u} [Heliosciurus gambianus]
Gambian sun squirrelzool.T
gambiska {u}
Gambian [female]etn.
gammal
old
gammaldags
old-fashioned
gammalgrekiska {u}
Ancient Greekling.
gammalinolensyra {u} <GLA>
gamma linolenic acid <GLA>biokemi
gammalmodig
dated [outdated]
old-fashioned
gammelmorbror {u}
great-uncle
greatuncle [parents' maternal uncle]
Gammelstaden {u} [best. f.] [Luleå]
Church Town of Gammelstad [Luleå]hist.världsa.
gänga {u}
threadtek.
gångare {u}
walkersport
gångart {u}
pace [horse]
gångbana {u}
pavement [Br.]
sidewalk [Am.]
walkway
gångbro {u}
footbridge
gangeshai {u} [Glyphis gangeticus]
Ganges sharkfiskeT
gångjärn {n}
hinge
gängkriminalitet {u}
gang crimejur.
gangrän {u} {n}
gangrenemed.
att gåto go
att gåto walk
sjöf.
att gå av stapeln
to be launched
att gå bort [dö]to pass away [die]
att gå efterto pursue
att gå en promenadto go for a walk
att gå företo precede
att gå framåt med stormsteg [bildl.]to make great strides
att gå hand i hand (med ngt.)to go hand in hand (with sth.) [idiom]
att gå i konkursto go bankrupt
idiom
att gå i land
to go ashore
arbete
att gå i strejk
to go on strike
att gå into go in
att gå isärto fall apart
astron.
att gå ned [himlakropp]
to set [celestial body]
att gå ned i viktto lose weight
astron.
att gå ner [himlakropp]
to set [celestial body]
att gå och handlato go shopping
att gå och shoppato go shopping
att gå påto move on
film
att gå på bio
to go to the cinema
film
att gå på bio
to go to the movies [Am.] [Aus.]
film
att gå på bio
to go to the pictures [old-fashioned]
att gå skilda vägarto break up [relationship]
att gå till sängsto go to bed
att gå till sjössto go to sea
att gå tillvägato go about
att gå uppto rise
att gå upp i rökto vanish into thin air
att gå upp i viktto gain weight
att gå utto go out
att gå vidareto move on
att gå vilseto get lost
geogr.
Gabon {n}
Gabon
etn.
gabonesiska {u}
Gabonese [female]
fiskeT
gädda {u}
pike
kemi
gadolinium {n} <Gd>
gadolinium <Gd>
kemi
gadoliniumatom {u}
gadolinium atom
gaffel {u}fork
entom.T
gaffelgräsfly {n} [Cerapteryx graminis]
antler moth
orn.T
gaffelstjärtsnattskärra {u} [Hydropsalis climacocerca]
ladder-tailed nightjar
gaffeltruck {u}forklift
gaffeltruck {u}forklift truck
sport
gåfotboll {u}
walking fotball
gågata {u}pedestrian street
fiskezool.
gäl {u}
gill
gala {u}gala
geogr.
Galápagosöarna {pl} [best. f.]
Galapagos Islands
astron.
galax {u}
galaxy
astron.
galaxhop {u}
galaxy cluster
fin.
gäld {u}
(money) debt
galencrazy
galenlunatic
galenmad [insane]
galenpanna {u} [vard.]lunatic
galghumor {u}gallows humor [Am.]
galghumor {u}gallows humour [Br.]
galiciska {u} [kvinna]Galician [female] [Spanish Galicia]
gäliskGaelic
att gällato be valid
att gälla [vara tillämplig på]to apply to [be applicable to]
anat.
gallblåsa {u}
gall bladder
anat.
gallblåsa {u}
gallbladder [Am.]
gallerförseddbarred
ling.
gallicism {u}
Gallicism
geogr.hist.
Gallien {n}
Gaul
litt.tecknatF
Gallien runt
Asterix and the Banquet
kemi
gallium {n} <Ga>
gallium <Ga>
kemi
galliumatom {u}
gallium atom
kemi
galliumisotop {u}
gallium isotope
med.
gallsten {u}
gallstone
galopp {u}gallop
att galopperato gallop
ridn.
galoppering {u}
galloping
zool.
galt {u}
boar
orn.T
gam {u}
vulture
geogr.
Gambia {n} [flod]
Gambia River
geogr.
Gambia {n} [stat]
Gambia
zool.T
gambiansk solekorre {u} [Heliosciurus gambianus]
Gambian sun squirrel
etn.
gambiska {u}
Gambian [female]
gammalold
gammaldagsold-fashioned
ling.
gammalgrekiska {u}
Ancient Greek
biokemi
gammalinolensyra {u} <GLA>
gamma linolenic acid <GLA>
gammalmodigdated [outdated]
gammalmodigold-fashioned
gammelmorbror {u}great-uncle
gammelmorbror {u}greatuncle [parents' maternal uncle]
hist.världsa.
Gammelstaden {u} [best. f.] [Luleå]
Church Town of Gammelstad [Luleå]
tek.
gänga {u}
thread
sport
gångare {u}
walker
gångart {u}pace [horse]
gångbana {u}pavement [Br.]
gångbana {u}sidewalk [Am.]
gångbana {u}walkway
gångbro {u}footbridge
fiskeT
gangeshai {u} [Glyphis gangeticus]
Ganges shark
gångjärn {n}hinge
jur.
gängkriminalitet {u}
gang crime
med.
gangrän {u} {n}
gangrene
Page 1 of 11 for the letter G in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023