Page 1 of 13 for the letter H in the Swedish-English dictionary
{n} [traditionell svensk beteckning] <h>
B (natural) <B>mus.
hatt {u}
hatklädsel
att ha
to have
att ha (en) fest
to throw a party [coll.]
att ha ansvaret för
to be in charge
att ha att göra med
to be concerned with
to deal with
Ha det så bra!
Take care of yourself!
att ha diarré
to have the runs [coll.]
att ha fel
to be wrong
att ha för avsikt
to intend
att ha hand om
to be in charge
Ha lite tålamod!
Bear with me!
att ha lust för ngt.
to be in the mood for sth.
att ha någon i siktet
to have s.o in the crosshairs
to have s.o in the gun-sights
att ha ngn. kär
to be fond of sb.
att ha ont i magen
to have an upset stomach
att ha ont om pengar
to be (a bit) hard up
att ha på sig
to wear
att ha råd med
to afford
att ha tränings­värk
to feel stiff and aching
att ha tur
to be lucky
håbrand {u} [Lamna nasus]
porbeaglefiskeT
hack {n} [liten fördjupning i ett föremål]
notch
häck {u}
hedgebot.
häck {u} [häcklöpning]
hurdles {pl} [hurdle race]sport
häck {u} [vid häcklöpning]
hurdle [in a hurdle race]sport
att hacka
to mincemat.
häckfågel {u}
breeding birdorn.
häcklöpning {u}
hurdle racesport
hurdles {pl} [hurdle race]sport
häckning {u}
incubation [of eggs]orn.
häcknings­parasitism {u}
brood parasitismbiol.orn.zool.
hackordning {u} [även bildl.]
pecking order [also fig.]
hacksilver {n}
hacksilver [also: hacksilber]arkeo.hist.
häcksparv {u} [Emberiza cirlus]
cirl buntingorn.T
hafnium {n} <Hf>
hafnium <Hf>kemi
hafniumatom {u}
hafnium atomkemi
hafniumisotop {u}
hafnium isotopekemi
häftapparat {u}
stapler
häftborttagare {u}
staple remoververktyg
häfte {n}
booklet
häftig
acute
fierce [of people]
rough
severe
vehement
violent
häftig [överdriven, omåttlig]
excessive
häftig [slag]
heavy [blow, strike]
häftigt
fiercely
heavily [of rain]
sharply
vehemently
violently
häftklammerborttagare {u}
staple remoververktyg
häftstift {n}
drawing pin
tack [Am.] [thumbtack]
thumbtack [Am.]
häfttång {u}
plier staplerverktyg
hagel {n}
hailmeteo.
hagelby {u}
hailstormmeteo.
hagelgevär {n}
shotgunvapen
hagelkorn {n}
hailstonemeteo.
stone [hailstone]meteo.
hagelskur {u}
hailstormmeteo.
häger {u} [Ardeidae]
heronorn.T
hagiografi {u}
hagiographylitt.relig.
hägn {n} [inhägnat område]
fenced-in area
hägring {u}
mirage
hagtornsfjäril {u} [Aporia crataegi]
black-veined whiteentom.T
Haiti {n}
Haitigeogr.
haj {u}
sharkfiskeT
hajmat {u}
shark food
haka {u}
chinanat.
att haka på [vard.] [följa med; vara med]
to tag along
att haka på [vard.] [följa med]
to come along
att haka på [vard.] [vara med]
to join in
to participate
to take part
hake {u}
hook
hakkorsbindel {u}
swastika armbandhist.klädsel
haklapp {u}
bib [esp. for small children (to keep the clothes clean while eating)]
pinafore
hakparentes {u}
square bracketling.
att häkta ngn.
to arrest sb.jur.
to lock sb. up [prison]
häkte {n}
jail
hal
slippery
hål {n}
hole
häl {u}
heelanat.
håla {u}
cave
hälft {u}
half
att halka
to slip
hålkort {n} [lagrings­medium]
punch cardinform.
håll {n}
direction
att hålla
to hold
to keep
att hälla
to pour
mus.
{n} [traditionell svensk beteckning] <h>
B (natural) <B>
klädsel
hatt {u}
hat
att hato have
att ha (en) festto throw a party [coll.]
att ha ansvaret förto be in charge
att ha att göra medto be concerned with
att ha att göra medto deal with
Ha det så bra!Take care of yourself!
att ha diarréto have the runs [coll.]
att ha felto be wrong
att ha för avsiktto intend
att ha hand omto be in charge
Ha lite tålamod!Bear with me!
att ha lust för ngt.to be in the mood for sth.
att ha någon i siktetto have s.o in the crosshairs
att ha någon i siktetto have s.o in the gun-sights
att ha ngn. kärto be fond of sb.
att ha ont i magento have an upset stomach
att ha ont om pengarto be (a bit) hard up
att ha på sigto wear
att ha råd medto afford
att ha tränings­värkto feel stiff and aching
att ha turto be lucky
fiskeT
håbrand {u} [Lamna nasus]
porbeagle
hack {n} [liten fördjupning i ett föremål]notch
bot.
häck {u}
hedge
sport
häck {u} [häcklöpning]
hurdles {pl} [hurdle race]
sport
häck {u} [vid häcklöpning]
hurdle [in a hurdle race]
mat.
att hacka
to mince
orn.
häckfågel {u}
breeding bird
sport
häcklöpning {u}
hurdle race
sport
häcklöpning {u}
hurdles {pl} [hurdle race]
orn.
häckning {u}
incubation [of eggs]
biol.orn.zool.
häcknings­parasitism {u}
brood parasitism
hackordning {u} [även bildl.]pecking order [also fig.]
arkeo.hist.
hacksilver {n}
hacksilver [also: hacksilber]
orn.T
häcksparv {u} [Emberiza cirlus]
cirl bunting
kemi
hafnium {n} <Hf>
hafnium <Hf>
kemi
hafniumatom {u}
hafnium atom
kemi
hafniumisotop {u}
hafnium isotope
häftapparat {u}stapler
verktyg
häftborttagare {u}
staple remover
häfte {n}booklet
häftigacute
häftigfierce [of people]
häftigrough
häftigsevere
häftigvehement
häftigviolent
häftig [överdriven, omåttlig]excessive
häftig [slag]heavy [blow, strike]
häftigtfiercely
häftigtheavily [of rain]
häftigtsharply
häftigtvehemently
häftigtviolently
verktyg
häftklammerborttagare {u}
staple remover
häftstift {n}drawing pin
häftstift {n}tack [Am.] [thumbtack]
häftstift {n}thumbtack [Am.]
verktyg
häfttång {u}
plier stapler
meteo.
hagel {n}
hail
meteo.
hagelby {u}
hailstorm
vapen
hagelgevär {n}
shotgun
meteo.
hagelkorn {n}
hailstone
meteo.
hagelkorn {n}
stone [hailstone]
meteo.
hagelskur {u}
hailstorm
orn.T
häger {u} [Ardeidae]
heron
litt.relig.
hagiografi {u}
hagiography
hägn {n} [inhägnat område]fenced-in area
hägring {u}mirage
entom.T
hagtornsfjäril {u} [Aporia crataegi]
black-veined white
geogr.
Haiti {n}
Haiti
fiskeT
haj {u}
shark
hajmat {u}shark food
anat.
haka {u}
chin
att haka på [vard.] [följa med; vara med]to tag along
att haka på [vard.] [följa med]to come along
att haka på [vard.] [vara med]to join in
att haka på [vard.] [vara med]to participate
att haka på [vard.] [vara med]to take part
hake {u}hook
hist.klädsel
hakkorsbindel {u}
swastika armband
haklapp {u}bib [esp. for small children (to keep the clothes clean while eating)]
haklapp {u}pinafore
ling.
hakparentes {u}
square bracket
jur.
att häkta ngn.
to arrest sb.
att häkta ngn.to lock sb. up [prison]
häkte {n}jail
halslippery
hål {n}hole
anat.
häl {u}
heel
håla {u}cave
hälft {u}half
att halkato slip
inform.
hålkort {n} [lagrings­medium]
punch card
håll {n}direction
att hållato hold
att hållato keep
att hällato pour
Page 1 of 13 for the letter H in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023