Page 1 of 3 for the letter J in the Swedish-English dictionary
ja
yes
jacka {u}
jacketklädsel
jag
I
Jag älskar dig.
I love you.
jag är
I am
Jag är främmande här.
I'm a stranger here.
Jag är på väg!
I'm on my way!
Jag bor i ...
I live in ...
Jag fick en puss på kinden av henne / honom.
I got a kiss on the cheek from her / him.
Jag förstår inte.
I don't understand.
Jag förstår.
I get it. [coll.]
Jag håller med.
I agree.
Jag har en fråga.
I have a question.
Jag har huvudvärk.
I have a headache.
Jag har ingen aning.
I haven't a clue.
Jag har ont i halsen.
I have a sore throat.
Jag hatar dej, älskling
Pillow Talk [Michael Gordon]filmF
Jag hatar dig.
I hate you.
Jag heter Frank.
My name is Frank.
Jag kommer från ...
I come from ...
Jag kommer från Österrike
I am from Austria.
Jag såg honom först!
The Bachelor and the Bobby-Soxer [UK title: Bachelor Knight] [Irving Reis]filmF
Jag skämtar bara.
I'm just kidding.
Jag tror inte.
I don't think so.
Jag vet inte.
I don't know.
att jaga
to chase
to hunt
att jaga bort
to chase away
jägare {u}
hunter
jakobinskatgök {u} [Clamator jacobinus]
Jacobin cuckooorn.T
pied crested cuckooorn.T
pied cuckooorn.T
jakt {u}
hunt
hunting
yachtsjöf.
att jäkta
to hurry
jaktbyte {n}
quarry [prey]jakt
jaktfalk {u} [Falco rusticolus]
gyrfalconorn.T
Jakthundarna {pl} [best. f.] [Canes Venatici] [stjärnbild]
Canes Venatici <CVn> [constellation]astron.
jäktig
hectic
jaktlycka {u}
fortune in huntingjakt
hunting fortunejakt
hunting successjakt
jaktstuga {u}
hunter's lodgefast.jakt
jalusi {u} [åld.] [svartsjuka]
envy
jalusi {u} [persienn]
jalousie
jalusiskåp {n}
roll-front cabinetinred.
att jama
to meow
to miaow
Jamaica {n}
Jamaicageogr.
jamaicaspett {u} [Melanerpes radiolatus]
Jamaican woodpeckerorn.T
att jämföra
to compare
att jämföra med
to compare with
jämförelse {u}
comparison
jämkning {u}
adjustment
jämlikhet {u}
equality
jämn
consistent
even
smooth
jämnt
equally
jämnt tal {n}
even numbermate.
jämställdhet {u}
equality
jämt
steadily
jämvikt {u}
equilibrium
jämviktskonstant {u}
equilibrium constantkemi
januari {u}
January <Jan.>
januarimorgon {u}
January morning
januarinatt {u}
January night
night in January
Japan
Japan <.jp>geogr.
japansk
Japanese
japansk hare {u} [Lepus brachyurus]
Japanese harezool.T
japansk havsängel {u} [Squatina japonica]
Japanese angelsharkfiskeT
japansk skägghaj {u} [Cirrhoscyllium japonicum]
saddle carpetsharkfiskeT
japansk tjurhuvudhaj {u} [Heterodontus japonicus]
Japanese bullhead sharkfiskeT
japansk vaktel {u} [Coturnix japonica]
Japanese quailorn.T
japanska {u}
Japaneseling.
Japanska havet {n} [best. f.]
Sea of Japangeogr.
Jardines papegoja {u} [Poicephalus gulielmi]
red-fronted parrotorn.T
jargong {u}
jargon
järn {n} <Fe>
iron <Fe>kemimineral.
järnålder {u}
Iron Agearkeo.hist.
järnatom {u}
iron atomkemi
järnbrist {u}
iron deficiencymed.
järnbristanemi {u}
iron deficiency anaemia [Br.]med.
iron deficiency anemia [Am.]med.
järnek {u}
hollybot.T
järngjuteri {n}
iron foundry
järnhand {u} [bildl.]
iron hand [fig.]
järnhandel {u}
hardware storehandel
ironmongery [esp. Br.]handel
järnisotop {u}
iron isotopekemi
järnjungfru {u} [tortyrredskap]
iron maidenhist.
järnmalm {u}
iron oregeol.mineral.
järnridån {u} [best.]
Iron Curtainhist.
järnsparv {u} [Prunella modularis]
dunnockorn.T
järnstång {u}
iron bar
iron rod
järnväg {u}
railroad <RR> [Am.]
railway [Br.]
jayes
klädsel
jacka {u}
jacket
jagI
Jag älskar dig.I love you.
jag ärI am
Jag är främmande här.I'm a stranger here.
Jag är på väg!I'm on my way!
Jag bor i ...I live in ...
Jag fick en puss på kinden av henne / honom.I got a kiss on the cheek from her / him.
Jag förstår inte.I don't understand.
Jag förstår.I get it. [coll.]
Jag håller med.I agree.
Jag har en fråga.I have a question.
Jag har huvudvärk.I have a headache.
Jag har ingen aning.I haven't a clue.
Jag har ont i halsen.I have a sore throat.
filmF
Jag hatar dej, älskling
Pillow Talk [Michael Gordon]
Jag hatar dig.I hate you.
Jag heter Frank.My name is Frank.
Jag kommer från ...I come from ...
Jag kommer från ÖsterrikeI am from Austria.
filmF
Jag såg honom först!
The Bachelor and the Bobby-Soxer [UK title: Bachelor Knight] [Irving Reis]
Jag skämtar bara.I'm just kidding.
Jag tror inte.I don't think so.
Jag vet inte.I don't know.
att jagato chase
att jagato hunt
att jaga bortto chase away
jägare {u}hunter
orn.T
jakobinskatgök {u} [Clamator jacobinus]
Jacobin cuckoo
orn.T
jakobinskatgök {u} [Clamator jacobinus]
pied crested cuckoo
orn.T
jakobinskatgök {u} [Clamator jacobinus]
pied cuckoo
jakt {u}hunt
jakt {u}hunting
sjöf.
jakt {u}
yacht
att jäktato hurry
jakt
jaktbyte {n}
quarry [prey]
orn.T
jaktfalk {u} [Falco rusticolus]
gyrfalcon
astron.
Jakthundarna {pl} [best. f.] [Canes Venatici] [stjärnbild]
Canes Venatici <CVn> [constellation]
jäktighectic
jakt
jaktlycka {u}
fortune in hunting
jakt
jaktlycka {u}
hunting fortune
jakt
jaktlycka {u}
hunting success
fast.jakt
jaktstuga {u}
hunter's lodge
jalusi {u} [åld.] [svartsjuka]envy
jalusi {u} [persienn]jalousie
inred.
jalusiskåp {n}
roll-front cabinet
att jamato meow
att jamato miaow
geogr.
Jamaica {n}
Jamaica
orn.T
jamaicaspett {u} [Melanerpes radiolatus]
Jamaican woodpecker
att jämförato compare
att jämföra medto compare with
jämförelse {u}comparison
jämkning {u}adjustment
jämlikhet {u}equality
jämnconsistent
jämneven
jämnsmooth
jämntequally
mate.
jämnt tal {n}
even number
jämställdhet {u}equality
jämtsteadily
jämvikt {u}equilibrium
kemi
jämviktskonstant {u}
equilibrium constant
januari {u}January <Jan.>
januarimorgon {u}January morning
januarinatt {u}January night
januarinatt {u}night in January
geogr.
Japan
Japan <.jp>
japanskJapanese
zool.T
japansk hare {u} [Lepus brachyurus]
Japanese hare
fiskeT
japansk havsängel {u} [Squatina japonica]
Japanese angelshark
fiskeT
japansk skägghaj {u} [Cirrhoscyllium japonicum]
saddle carpetshark
fiskeT
japansk tjurhuvudhaj {u} [Heterodontus japonicus]
Japanese bullhead shark
orn.T
japansk vaktel {u} [Coturnix japonica]
Japanese quail
ling.
japanska {u}
Japanese
geogr.
Japanska havet {n} [best. f.]
Sea of Japan
orn.T
Jardines papegoja {u} [Poicephalus gulielmi]
red-fronted parrot
jargong {u}jargon
kemimineral.
järn {n} <Fe>
iron <Fe>
arkeo.hist.
järnålder {u}
Iron Age
kemi
järnatom {u}
iron atom
med.
järnbrist {u}
iron deficiency
med.
järnbristanemi {u}
iron deficiency anaemia [Br.]
med.
järnbristanemi {u}
iron deficiency anemia [Am.]
bot.T
järnek {u}
holly
järngjuteri {n}iron foundry
järnhand {u} [bildl.]iron hand [fig.]
handel
järnhandel {u}
hardware store
handel
järnhandel {u}
ironmongery [esp. Br.]
kemi
järnisotop {u}
iron isotope
hist.
järnjungfru {u} [tortyrredskap]
iron maiden
geol.mineral.
järnmalm {u}
iron ore
hist.
järnridån {u} [best.]
Iron Curtain
orn.T
järnsparv {u} [Prunella modularis]
dunnock
järnstång {u}iron bar
järnstång {u}iron rod
järnväg {u}railroad <RR> [Am.]
järnväg {u}railway [Br.]
Page 1 of 3 for the letter J in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022