Page 1 of 10 for the letter L in the Swedish-English dictionary
labanteckningsbok {u}
lab notebook [coll.]biotek.farmacivetens.
laboratory notebookbiotek.farmacivetens.
labial
labial [attr.]anat.med.zool.
laborant {u}
laboratory technician
laboratoriearbete {n}
laboratory workkemi
laboratorium {n}
laboratory
labyrint {u}
labyrinth
maze
läcka {u}
leak
att läcka ut
to leak out
Lackadivsjön {u} [best. f.]
Laccadive Seageogr.
läcker
delicious
läckerbit {u}
dainty bit
lada {u}
barn
låda {u}
box
case
låda {u} [t.ex. byrålåda]
drawerinred.
lådbil {u}
soapbox car
att ladda ner
to downloadinform.internet
att ladda ngt.
to load sth.
att ladda ngt. [t.ex. om batterier]
to charge sth.elektr.
att ladda upp
to uploadinform.internet
att ladda upp ngt.
to upload sth.inform.
laddning {u} [elektrisk laddning; om vapen, sprängämne; mindre brukligt: fartygsladdning]
charge [electric charge; in firearms, exploders; load, cargo]fys.transp.vapen
laddning {u} [i skjutvapen]
load
laddningsbärare {u}
charge carrierfys.kemi
laddstolpe {u}
electric vehicle charging station <EV charging station>fordon
läder {n}
leather
läderfåtölj {u}
leather armchairinred.
läderjacka {u}
leather jacketklädsel
Ladogasjön {u} [best. f.]
Lake Ladogageogr.
ladugård {u}
cowhouse
ladusvala {u} [Hirundo rustica]
(barn) swalloworn.T
låg
low
lag {n}
team
lag {u}
law
lag och ordning
law and order
att laga
to fix [repair]
to mend
to repair
att laga mat
to cook
lagarbete {n}
team work
teamwork
lagd
laid
läge {n}
location
lägenhet {u}
apartment <apt.> [Am.]
flat
lagenlig
legal [according to the law]jur.
lager {n}
bearingtek.
warehouse
läger {n}
camp
lager {n} [skikt]
layer
lager {u}
laurelbot.T
lager {u} [lageröl]
lagermat.
lagerbärsblad {n}
bay leafmat.
lagerblad {n}
bay leafmat.
lagerduva {u} [Columba junoniae]
laurel pigeonorn.T
white-tailed laurel pigeonorn.T
lägereld {u}
campfire
lägesrapport {u}
status report
lågfärg {u}
flame coloration [Am.]kemi
flame colouration [Br.]kemi
lagförslag {n}
draft lawjur.
Lägg av!
Stop it!
Lägg dig inte i det här!
Mind your own business!
att lägga
to lay
to put
Lägga av!
Cut it out! [coll.]
att lägga märke till
to notice
att lägga på hög
to treasure (up)
att lägga skulden för ngt. på ngn.
to blame sb. for sth.
att lägga upp [stickning]
to cast on [knitting]textil
läggdags {n} [oböjl.]
bedtime
lagidrott {u}
team sportsport
lagkamrat {u}
team-matesport
teammatesport
lagkapp {u}
relay (team)sport
lagkapten {u}
team captainsport
låglandstapir {u} [Tapirus terrestris]
Brazilian tapirzool.T
lowland tapirzool.T
South American tapirzool.T
lagledare {u}
manager [of a sports team]sport
team leadersport
laglig
legal [allowed by law]
laglös
lawless
laglöshet {u}
lawlessness
laglott {u}
statuary portionjur.
lagman {u}
lawmanhist.
lagom i tid
just in time
att lagra
to store
lagring {u}
storage
lågsorbiska {u} [språk]
Lower Sorbianling.
lagspel {n}
team gamesport
lagspelare {u}
team playersport
lagsport {u}
team sportsport
lagstiftare {u}
legislator
lagstiftning {u}
legislation
legislative
lagtävling {u}
team competitionsport
team eventsport
biotek.farmacivetens.
labanteckningsbok {u}
lab notebook [coll.]
biotek.farmacivetens.
labanteckningsbok {u}
laboratory notebook
anat.med.zool.
labial
labial [attr.]
laborant {u}laboratory technician
kemi
laboratoriearbete {n}
laboratory work
laboratorium {n}laboratory
labyrint {u}labyrinth
labyrint {u}maze
läcka {u}leak
att läcka utto leak out
geogr.
Lackadivsjön {u} [best. f.]
Laccadive Sea
läckerdelicious
läckerbit {u}dainty bit
lada {u}barn
låda {u}box
låda {u}case
inred.
låda {u} [t.ex. byrålåda]
drawer
lådbil {u}soapbox car
inform.internet
att ladda ner
to download
att ladda ngt.to load sth.
elektr.
att ladda ngt. [t.ex. om batterier]
to charge sth.
inform.internet
att ladda upp
to upload
inform.
att ladda upp ngt.
to upload sth.
fys.transp.vapen
laddning {u} [elektrisk laddning; om vapen, sprängämne; mindre brukligt: fartygsladdning]
charge [electric charge; in firearms, exploders; load, cargo]
laddning {u} [i skjutvapen]load
fys.kemi
laddningsbärare {u}
charge carrier
fordon
laddstolpe {u}
electric vehicle charging station <EV charging station>
läder {n}leather
inred.
läderfåtölj {u}
leather armchair
klädsel
läderjacka {u}
leather jacket
geogr.
Ladogasjön {u} [best. f.]
Lake Ladoga
ladugård {u}cowhouse
orn.T
ladusvala {u} [Hirundo rustica]
(barn) swallow
låglow
lag {n}team
lag {u}law
lag och ordninglaw and order
att lagato fix [repair]
att lagato mend
att lagato repair
att laga matto cook
lagarbete {n}team work
lagarbete {n}teamwork
lagdlaid
läge {n}location
lägenhet {u}apartment <apt.> [Am.]
lägenhet {u}flat
jur.
lagenlig
legal [according to the law]
tek.
lager {n}
bearing
läger {n}camp
lager {n}warehouse
lager {n} [skikt]layer
bot.T
lager {u}
laurel
mat.
lager {u} [lageröl]
lager
mat.
lagerbärsblad {n}
bay leaf
mat.
lagerblad {n}
bay leaf
orn.T
lagerduva {u} [Columba junoniae]
laurel pigeon
orn.T
lagerduva {u} [Columba junoniae]
white-tailed laurel pigeon
lägereld {u}campfire
lägesrapport {u}status report
kemi
lågfärg {u}
flame coloration [Am.]
kemi
lågfärg {u}
flame colouration [Br.]
jur.
lagförslag {n}
draft law
Lägg av!Stop it!
Lägg dig inte i det här!Mind your own business!
att läggato lay
att läggato put
Lägga av!Cut it out! [coll.]
att lägga märke tillto notice
att lägga på högto treasure (up)
att lägga skulden för ngt. på ngn.to blame sb. for sth.
textil
att lägga upp [stickning]
to cast on [knitting]
läggdags {n} [oböjl.]bedtime
sport
lagidrott {u}
team sport
sport
lagkamrat {u}
team-mate
sport
lagkamrat {u}
teammate
sport
lagkapp {u}
relay (team)
sport
lagkapten {u}
team captain
zool.T
låglandstapir {u} [Tapirus terrestris]
Brazilian tapir
zool.T
låglandstapir {u} [Tapirus terrestris]
lowland tapir
zool.T
låglandstapir {u} [Tapirus terrestris]
South American tapir
sport
lagledare {u}
manager [of a sports team]
sport
lagledare {u}
team leader
lagliglegal [allowed by law]
laglöslawless
laglöshet {u}lawlessness
jur.
laglott {u}
statuary portion
hist.
lagman {u}
lawman
lagom i tidjust in time
att lagrato store
lagring {u}storage
ling.
lågsorbiska {u} [språk]
Lower Sorbian
sport
lagspel {n}
team game
sport
lagspelare {u}
team player
sport
lagsport {u}
team sport
lagstiftare {u}legislator
lagstiftning {u}legislation
lagstiftning {u}legislative
sport
lagtävling {u}
team competition
sport
lagtävling {u}
team event
Page 1 of 10 for the letter L in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022