Page 1 of 36 for the letter S in the Swedish-English dictionary
so
thus [in this way, like this]
att så
to sow
så gott som ny
as good as new
så länge
whilst [Br.]
så att säga
so to speak
så snart som
as soon as
så snart som möjligt
as soon as possible <ASAP>
Så talade Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Thus Spoke Zarathustrafilos.litt.F
saarländsk
of the Saarland [postpos.]
att sabba [vard.]
to screw up [coll.]
sabbat {u}
Sabbathrelig.
sackarid {u}
saccharidebiokemi
sackarin {n} [E-954]
saccharin
sackaros {u}
saccharosebiokemi
säckig
baggy
säckkärra {u}
sack barrow
säckpipa {u}
bagpipemus.
sådan
such
sadel {u}
saddle [for bicycle, horse]
sadelklämma {u}
seat clampcykelfordon
sadelklamma {u}
seat clampcykelfordon
sadelstolpe {u}
seat postcykelfordon
seatpostcykelfordon
sadelstolpsklamma {u}
seat clampcykelfordon
sadelväska {u}
saddle bagcykelridn.
sädesärla {u} [Motacilla alba]
white wagtailorn.T
sädesfältscirkel {u}
crop circleesot.
sädesslag {n}
cereal [plant]bot.
sädesvätska {u}
spermbiol.
sädgås {u} [Anser fabalis]
bean gooseorn.T
sadism {u}
sadismpsyk.
sadistisk
sadistic
att sadla
to saddleridn.
sadomasochism {u}
sadomasochism <S&M, SM, S/M>psyk.
saffran {n}
saffronbot.mat.T
safir {u} [Al2O3]
sapphiremineral.
saft {u}
fruit syrupmat.
saftig
juicy
såg {u}
sawverktyg
att säga
to say
saga {u}
fairy tale
legend
att säga emot
to disagree
att säga ngn. sin uppriktiga mening
to give sb. one's honest opinion
att säga sanningen
to tell the truth
att säga upp
to quit
Sagan om ringen [J. R. R. Tolkien]
The Lord of the Rings­ [J. R. R. Tolkien]filmlitt.F
sägenomspunnen
legendary
myth-enshrouded
sagolik
fabulous
fantastic
sägoomspunnen
legendary
myth-enshrouded
sagostund {u}
(children's) story time
sagovärld {u}
fairy world
fantasy world
sagoväsen {n}
mythological creaturemytol.
sågspån {n}
sawdust
sagt
said
sågtandskurva {u}
sawtooth curve
saguarospett {u} [Colaptes chrysoides]
gilded flickerorn.T
Saharaöknen {u}
Sahara Desertgeogr.
sahelnattskärra {u} [Caprimulgus inornatus]
plain nightjarorn.T
saheltörnskata {u} [Lanius gubernator]
Emin's shrikeorn.T
Saint Kitts och Nevis {n}
Saint Kitts and Nevisgeogr.
Saint Lucia {n}
Saint Luciageogr.
Saint Vincent och Grenadinerna {n}
Saint Vincent and the Grenadinesgeogr.
sajt {u}
site [website]internet
sak {u}
item
thing
säker
confident
safe
secure
sure
säkerhet {u}
security
säkerhet {u} [tillstånd som inte innebär fara]
safety
säkerhetsbälte {n}
safety belttraf.
säkerhetskrav {n}
safety requirement
säkerhetsläcka {u}
security leak
säkerhetsmarginal {u}
safety margin
säkerhetsnål {u}
safety pin
säkerhetsrisk {u}
safety hazard
safety risk
security risk
säkerhetsvakt {u}
security guardarbete
säkerhetsventil {u} [även bildl.]
safety valve [also fig.]tek.
säkerligen
certainly
for certain
for sure
surely
att säkerställa
to ensure
to make sure
säkert
for certain
safely
säkert kort {n}
safe bet
sakkunnig
experienced
sakkunskap {u}
expertise
såklart
of course
att sakna
to lack
so
thus [in this way, like this]
att såto sow
så gott som nyas good as new
så längewhilst [Br.]
så att sägaso to speak
så snart somas soon as
så snart som möjligtas soon as possible <ASAP>
filos.litt.F
Så talade Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Thus Spoke Zarathustra
saarländskof the Saarland [postpos.]
att sabba [vard.]to screw up [coll.]
relig.
sabbat {u}
Sabbath
biokemi
sackarid {u}
saccharide
sackarin {n} [E-954]saccharin
biokemi
sackaros {u}
saccharose
säckigbaggy
säckkärra {u}sack barrow
mus.
säckpipa {u}
bagpipe
sådansuch
sadel {u}saddle [for bicycle, horse]
cykelfordon
sadelklämma {u}
seat clamp
cykelfordon
sadelklamma {u}
seat clamp
cykelfordon
sadelstolpe {u}
seat post
cykelfordon
sadelstolpe {u}
seatpost
cykelfordon
sadelstolpsklamma {u}
seat clamp
cykelridn.
sadelväska {u}
saddle bag
orn.T
sädesärla {u} [Motacilla alba]
white wagtail
esot.
sädesfältscirkel {u}
crop circle
bot.
sädesslag {n}
cereal [plant]
biol.
sädesvätska {u}
sperm
orn.T
sädgås {u} [Anser fabalis]
bean goose
psyk.
sadism {u}
sadism
sadistisksadistic
ridn.
att sadla
to saddle
psyk.
sadomasochism {u}
sadomasochism <S&M, SM, S/M>
bot.mat.T
saffran {n}
saffron
mineral.
safir {u} [Al2O3]
sapphire
mat.
saft {u}
fruit syrup
saftigjuicy
verktyg
såg {u}
saw
att sägato say
saga {u}fairy tale
saga {u}legend
att säga emotto disagree
att säga ngn. sin uppriktiga meningto give sb. one's honest opinion
att säga sanningento tell the truth
att säga uppto quit
filmlitt.F
Sagan om ringen [J. R. R. Tolkien]
The Lord of the Rings­ [J. R. R. Tolkien]
sägenomspunnenlegendary
sägenomspunnenmyth-enshrouded
sagolikfabulous
sagolikfantastic
sägoomspunnenlegendary
sägoomspunnenmyth-enshrouded
sagostund {u}(children's) story time
sagovärld {u}fairy world
sagovärld {u}fantasy world
mytol.
sagoväsen {n}
mythological creature
sågspån {n}sawdust
sagtsaid
sågtandskurva {u}sawtooth curve
orn.T
saguarospett {u} [Colaptes chrysoides]
gilded flicker
geogr.
Saharaöknen {u}
Sahara Desert
orn.T
sahelnattskärra {u} [Caprimulgus inornatus]
plain nightjar
orn.T
saheltörnskata {u} [Lanius gubernator]
Emin's shrike
geogr.
Saint Kitts och Nevis {n}
Saint Kitts and Nevis
geogr.
Saint Lucia {n}
Saint Lucia
geogr.
Saint Vincent och Grenadinerna {n}
Saint Vincent and the Grenadines
internet
sajt {u}
site [website]
sak {u}item
sak {u}thing
säkerconfident
säkersafe
säkersecure
säkersure
säkerhet {u}security
säkerhet {u} [tillstånd som inte innebär fara]safety
traf.
säkerhetsbälte {n}
safety belt
säkerhetskrav {n}safety requirement
säkerhetsläcka {u}security leak
säkerhetsmarginal {u}safety margin
säkerhetsnål {u}safety pin
säkerhetsrisk {u}safety hazard
säkerhetsrisk {u}safety risk
säkerhetsrisk {u}security risk
arbete
säkerhetsvakt {u}
security guard
tek.
säkerhetsventil {u} [även bildl.]
safety valve [also fig.]
säkerligencertainly
säkerligenfor certain
säkerligenfor sure
säkerligensurely
att säkerställato ensure
att säkerställato make sure
säkertfor certain
säkertsafely
säkert kort {n}safe bet
sakkunnigexperienced
sakkunskap {u}expertise
såklartof course
att saknato lack
Page 1 of 36 for the letter S in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023