Page 1 of 18 for the letter T in the Swedish-English dictionary
T-shirt {u}
T-shirtklädsel
att ta
to take
tå {u}
toe [Digitus pedis]anat.
att ta (sig) ledigt en dag
to take a day off
att ta bort
to remove
att ta del
to participate
Ta det lugnt!
Take it easy!
att ta disken
to do the dishes
to do the washing up [Br.]
att ta emot
to receive
att ta en dusch
to have a shower
att ta en ledig dag
to take a day off
att ta ett tåg
to get on a train
att ta examen
to graduate
att ta hand om
to look after
to take care of
att ta hand om ngn.
to look after sb.
att ta hänsyn till ngt.
to take sth. into account
to take sth. into consideration
att ta höjd för ngt. [vard.]
to be prepared for sth.
att ta igen sig
to recover
att ta itu med
to deal with
att ta kort
to take a picturefoto.
att ta lång tid
to take a long time
att ta ledningen
to take the leadsport
att ta med (sig)
taken along
att ta med i beräkningen
to take into account
att ta med sig
to bring
att ta ned
to take down
att ta ngn./ngt. på allvar
to take sb./sth. seriously
att ta ngns. fingeravtryck
to fingerprint sb.
att ta ngns. tid i anspråk
to buttonhole sb.
att ta ngt. i anspråk
to lay claim to sth.
att ta ngt. i betraktande
to take into consideration
att ta ngt. med i beräkningen
to take sth. into account
att ta ngt. under övervägande
to take into consideration
att ta på sig ansvaret för ngt.
to assume the responsibility for sth.
to shoulder the responsibility for sth.
to take on the responsibility for sth.
att ta på sig byxor
to put on one's trousers
att ta paus
to recess
att ta reda på
to enquire
to find out [ascertain]
att ta sin hatt och gå [bildl.]
to quit
to resign
att ta tag i
to take hold of
att ta täten
to take the lead
att ta till i överkant
to overstate one's case
att ta tjuren vid hornen
to take the bull by the hornsidiom
att ta upp
to pick up [hitchhikers]
att ta ut pengar
to withdraw money
att ta varandra i hand
to shake hands
tabbe {u} [vard.]
blunder
tabbe {u} [vard.] [blunder]
faux pas
tabell {u}
table [two-dimensional presentation of data]
tablå {u}
tableau
tablett {u}
pillfarmaci
tabletfarmaci
tabloidtidning {u}
tabloid
tabu {n}
taboosociol.
tack
thanks
Tack så mycket!
Thank you very much!
tack vare
owing to
thanks to
Tack!
Thank you!
att täcka
to blanket
to cover
att tacka
to thank
tacka {u}
ewezool.
täckande [oböjl.]
covering
täckbark {u}
bark mulchhort.
tackbön {u}
prayer of thanksrelig.
prayer of thanksgivingrelig.
täcke {n}
blanket
tackjärn {n}
pig iron
tackling {u} [segelbåt]
rig [sailing boat]sjöf.
tacknämligt
mercifully
thankfully
täckning {u}
covering
tacksägelsegudstjänst {u}
thanksgiving servicerelig.
tacksam
grateful
indebted
obliged
thankful
tacksamhet {u}
gratitude
thankfulness
tadzjik {u}
Tajiketn.
tadzjikisk
Tajiketn.geogr.
tadzjikiska {u}
Tajik [female]etn.
Tadzjikistan {n}
Tajikistangeogr.
tafatt
clumsy
Taffelberget {n} [best. f.] [Mensa] [stjärnbild]
Mensa <Men> [constellation]astron.
tafonomi {u}
taphonomyarkeo.geol.vetens.
taft {u}
taffetatextil
tåg {n}
train
tågångare {u}
digitigradezool.T
tågbrand {u}
train firejärnv.räddn.
taggtråd {u}
barbed wire
tågolycka {u}
train accidentjärnv.
tågsätt {n}
trainsetjärnv.
klädsel
T-shirt {u}
T-shirt
att tato take
anat.
tå {u}
toe [Digitus pedis]
att ta (sig) ledigt en dagto take a day off
att ta bortto remove
att ta delto participate
Ta det lugnt!Take it easy!
att ta diskento do the dishes
att ta diskento do the washing up [Br.]
att ta emotto receive
att ta en duschto have a shower
att ta en ledig dagto take a day off
att ta ett tågto get on a train
att ta examento graduate
att ta hand omto look after
att ta hand omto take care of
att ta hand om ngn.to look after sb.
att ta hänsyn till ngt.to take sth. into account
att ta hänsyn till ngt.to take sth. into consideration
att ta höjd för ngt. [vard.]to be prepared for sth.
att ta igen sigto recover
att ta itu medto deal with
foto.
att ta kort
to take a picture
att ta lång tidto take a long time
sport
att ta ledningen
to take the lead
att ta med (sig)taken along
att ta med i beräkningento take into account
att ta med sigto bring
att ta nedto take down
att ta ngn./ngt. på allvarto take sb./sth. seriously
att ta ngns. fingeravtryckto fingerprint sb.
att ta ngns. tid i anspråkto buttonhole sb.
att ta ngt. i anspråkto lay claim to sth.
att ta ngt. i betraktandeto take into consideration
att ta ngt. med i beräkningento take sth. into account
att ta ngt. under övervägandeto take into consideration
att ta på sig ansvaret för ngt.to assume the responsibility for sth.
att ta på sig ansvaret för ngt.to shoulder the responsibility for sth.
att ta på sig ansvaret för ngt.to take on the responsibility for sth.
att ta på sig byxorto put on one's trousers
att ta pausto recess
att ta reda påto enquire
att ta reda påto find out [ascertain]
att ta sin hatt och gå [bildl.]to quit
att ta sin hatt och gå [bildl.]to resign
att ta tag ito take hold of
att ta tätento take the lead
att ta till i överkantto overstate one's case
idiom
att ta tjuren vid hornen
to take the bull by the horns
att ta uppto pick up [hitchhikers]
att ta ut pengarto withdraw money
att ta varandra i handto shake hands
tabbe {u} [vard.]blunder
tabbe {u} [vard.] [blunder]faux pas
tabell {u}table [two-dimensional presentation of data]
tablå {u}tableau
farmaci
tablett {u}
pill
farmaci
tablett {u}
tablet
tabloidtidning {u}tabloid
sociol.
tabu {n}
taboo
tackthanks
Tack så mycket!Thank you very much!
tack vareowing to
tack varethanks to
Tack!Thank you!
att täckato blanket
att täckato cover
att tackato thank
zool.
tacka {u}
ewe
täckande [oböjl.]covering
hort.
täckbark {u}
bark mulch
relig.
tackbön {u}
prayer of thanks
relig.
tackbön {u}
prayer of thanksgiving
täcke {n}blanket
tackjärn {n}pig iron
sjöf.
tackling {u} [segelbåt]
rig [sailing boat]
tacknämligtmercifully
tacknämligtthankfully
täckning {u}covering
relig.
tacksägelsegudstjänst {u}
thanksgiving service
tacksamgrateful
tacksamindebted
tacksamobliged
tacksamthankful
tacksamhet {u}gratitude
tacksamhet {u}thankfulness
etn.
tadzjik {u}
Tajik
etn.geogr.
tadzjikisk
Tajik
etn.
tadzjikiska {u}
Tajik [female]
geogr.
Tadzjikistan {n}
Tajikistan
tafattclumsy
astron.
Taffelberget {n} [best. f.] [Mensa] [stjärnbild]
Mensa <Men> [constellation]
arkeo.geol.vetens.
tafonomi {u}
taphonomy
textil
taft {u}
taffeta
tåg {n}train
zool.T
tågångare {u}
digitigrade
järnv.räddn.
tågbrand {u}
train fire
taggtråd {u}barbed wire
järnv.
tågolycka {u}
train accident
järnv.
tågsätt {n}
trainset
Page 1 of 18 for the letter T in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024