Page 1 of 12 for the letter V in the Swedish-English dictionary
V-formad
V-shaped
V-ringad
V-neckedklädsel
V-ringning {u}
V-neckklädsel
vaccin {n}
vaccinemed.
vaccinationsgenombrott {n}
breakthrough infectionmed.
vaccinationsintyg {n}
vaccination certificatemed.VetMed.
vaccinationskort {n}
immunization (record) cardmed.VetMed.
vaccination (record) cardmed.VetMed.
vaccinationsplikt {u}
mandatory vaccinationmed.
vaccinatör {u}
vaccinatormed.
vaccinbevis {n}
proof of vaccinationmed.
vaccindos {u}
vaccination dosemed.
att vaccinera
to vaccinate
att vaccinera sig
to get vaccinatedmed.
vaccinintyg {n}
vaccination certificatemed.VetMed.
Väck inte den björn som sover.
Let sleeping dogs lie.ordspråk
att väcka
to elicit
att väcka ngn.
to wake sb.
to wake sb. up
väckarklocka {u}
alarm clockur
vacker
beautiful
good-looking
handsome
vad
what
vad {n}
bet
vad {u}
calf [Sura]anat.
Vad är klockan?
What time is it?
vad beträffar brevet
as for the letter
Vad häftigt!
Wow!
Vad händer då?
What happens then?
Vad heter du?
What's your name?
vad som helst
whatsoever
Vad synd!
What a pity!
Vad tycker du?
What do you think?
att vada
to wade
våda {u}
peril
vadben {n}
calf boneanat.
vadd {u}
absorbent cotton
cotton wool
vadderad
padded
vaddering {u}
padding
väder {n}
weather
vader {pl}
calvesanat.
väderballong {u}
weather balloonmeteo.
väderdata {pl}
weather datameteo.
väderflicka {u}
weathergirl [coll.]RadioTV
väderkarta {u}
weather mapmeteo.
väderkvarn {u}
windmill
väderprognos {u}
weather forecastmeteo.
väderstreck {n}
point of the compass
Väduren {u} [best. f.] [Aries] [stjärnbild]
Aries <Ari> [constellation]astron.
Väduren {u} [best. f.] [Aries] [stjärntecken]
Aries <♈> [sign of the zodiac]esot.
våffeljärn {n}
waffle ironmat.
våffla {u}
wafflemat.
vag
vague
väg {u}
pathway
road
way
våg {u}
wave
våg {u} [mätinstrument]
weighing scalesverktyg
att väga
to weigh
to weight
att väga mer än
to outweigh
att våga ngt.
to dare sth.
vägarbete {n}
road works {pl}bygg.traf.
vägassistans {u}
breakdown servicetraf.
roadside assistance [Am.]traf.Turism
vägbeskrivning {u}
directions {pl} [instructions on how to reach a destination]
vågbrytare {u}
breakwater
Vågen {u} [best. f.] [Libra] [stjärnbild]
Libra <Lib> [constellation]astron.
Vågen {u} [best. f.] [Libra] [stjärntecken]
Libra <♎> [sign of the zodiac]esot.
vägfordon {n}
road vehiclefordontransp.
vägg {u}
wallarki.
väggklocka {u}
wall clockur
väggkrok {u}
wall hook
vägglus {u} [Cimex lectularius]
bedbugentom.T
väggmålare {u}
muralistkonst
väggmålning {u}
mural artkonst
mural paintingkonst
väggupp {n} [farthinder]
speed bumptraf.
vägguttag {n}
wall socket
vågig
undulating
vagina {u}
vaginaanat.
vägkarta {u}
road map
vägkorsning {u}
intersection
vägkyrka {u}
motorway church [Br.]arki.relig.traf.
våglängd {u}
wavelengthfys.
våglängdsdispersiv
wavelength dispersive
vägmärke {n}
road sign
vagn {u}
carriage
vagn {u} [för passagerare]
carriage [Br.]järnv.
vagnretur {u}
carriage returninform.
att vägra
to refuse
vägran {u}
refusal
vägrare {u}
refuser
vågrät
horizontal
vägskäl {n}
junction
vågskål {u}
(pair of) scales
vågskepp {n}
weighing boat
vågstycke {n}
dare [venture]
V-formadV-shaped
klädsel
V-ringad
V-necked
klädsel
V-ringning {u}
V-neck
med.
vaccin {n}
vaccine
med.
vaccinationsgenombrott {n}
breakthrough infection
med.VetMed.
vaccinationsintyg {n}
vaccination certificate
med.VetMed.
vaccinationskort {n}
immunization (record) card
med.VetMed.
vaccinationskort {n}
vaccination (record) card
med.
vaccinationsplikt {u}
mandatory vaccination
med.
vaccinatör {u}
vaccinator
med.
vaccinbevis {n}
proof of vaccination
med.
vaccindos {u}
vaccination dose
att vaccinerato vaccinate
med.
att vaccinera sig
to get vaccinated
med.VetMed.
vaccinintyg {n}
vaccination certificate
ordspråk
Väck inte den björn som sover.
Let sleeping dogs lie.
att väckato elicit
att väcka ngn.to wake sb.
att väcka ngn.to wake sb. up
ur
väckarklocka {u}
alarm clock
vackerbeautiful
vackergood-looking
vackerhandsome
vadwhat
vad {n}bet
anat.
vad {u}
calf [Sura]
Vad är klockan?What time is it?
vad beträffar brevetas for the letter
Vad häftigt!Wow!
Vad händer då?What happens then?
Vad heter du?What's your name?
vad som helstwhatsoever
Vad synd!What a pity!
Vad tycker du?What do you think?
att vadato wade
våda {u}peril
anat.
vadben {n}
calf bone
vadd {u}absorbent cotton
vadd {u}cotton wool
vadderadpadded
vaddering {u}padding
väder {n}weather
anat.
vader {pl}
calves
meteo.
väderballong {u}
weather balloon
meteo.
väderdata {pl}
weather data
RadioTV
väderflicka {u}
weathergirl [coll.]
meteo.
väderkarta {u}
weather map
väderkvarn {u}windmill
meteo.
väderprognos {u}
weather forecast
väderstreck {n}point of the compass
astron.
Väduren {u} [best. f.] [Aries] [stjärnbild]
Aries <Ari> [constellation]
esot.
Väduren {u} [best. f.] [Aries] [stjärntecken]
Aries <♈> [sign of the zodiac]
mat.
våffeljärn {n}
waffle iron
mat.
våffla {u}
waffle
vagvague
väg {u}pathway
väg {u}road
våg {u}wave
väg {u}way
verktyg
våg {u} [mätinstrument]
weighing scales
att vägato weigh
att vägato weight
att väga mer änto outweigh
att våga ngt.to dare sth.
bygg.traf.
vägarbete {n}
road works {pl}
traf.
vägassistans {u}
breakdown service
traf.Turism
vägassistans {u}
roadside assistance [Am.]
vägbeskrivning {u}directions {pl} [instructions on how to reach a destination]
vågbrytare {u}breakwater
astron.
Vågen {u} [best. f.] [Libra] [stjärnbild]
Libra <Lib> [constellation]
esot.
Vågen {u} [best. f.] [Libra] [stjärntecken]
Libra <♎> [sign of the zodiac]
fordontransp.
vägfordon {n}
road vehicle
arki.
vägg {u}
wall
ur
väggklocka {u}
wall clock
väggkrok {u}wall hook
entom.T
vägglus {u} [Cimex lectularius]
bedbug
konst
väggmålare {u}
muralist
konst
väggmålning {u}
mural art
konst
väggmålning {u}
mural painting
traf.
väggupp {n} [farthinder]
speed bump
vägguttag {n}wall socket
vågigundulating
anat.
vagina {u}
vagina
vägkarta {u}road map
vägkorsning {u}intersection
arki.relig.traf.
vägkyrka {u}
motorway church [Br.]
fys.
våglängd {u}
wavelength
våglängdsdispersivwavelength dispersive
vägmärke {n}road sign
vagn {u}carriage
järnv.
vagn {u} [för passagerare]
carriage [Br.]
inform.
vagnretur {u}
carriage return
att vägrato refuse
vägran {u}refusal
vägrare {u}refuser
vågräthorizontal
vägskäl {n}junction
vågskål {u}(pair of) scales
vågskepp {n}weighing boat
vågstycke {n}dare [venture]
Page 1 of 12 for the letter V in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022