Page 1 of 1 for the letter Y in the Swedish-English dictionary
y-axel {u}
y-axismate.
Y-kromosom {u}
Y chromosomebiol.
yacht {u}
yachtsjöf.
yazidier {pl}
Yazidi [also: Yazidis]relig.
Yemen {n}
Yemengeogr.
yemenit {u}
Yemenietn.
Yemeniteetn.
yemenitiska {u}
Yemeni [female]etn.
Yemenite [female]etn.
yen {u} <JPY, ¥>
yen <JPY, ¥> [Japanese]valuta
att yla
to howl [wolf, dog]
ylle {n}
wool
ymnig
abundant
ample
ympkristall {u}
seed crystalkemimaterial
yngre
younger
ynklig
puny
yoga {u}
yoga
yoghurt {u}
yoghurt [spv.]mat.
yperit {u} [C4H8Cl2S]
mustard gaskemimil.
yperitekemi
yppig
lush
luxuriant
wanton [luxuriant]
yrke {n}
occupation
profession
yrkesära {u}
professional honor [Am.]arbete
professional honour [Br.]arbete
yrkesarbetare {u}
skilled worker
yrkeschaufför {u}
commercial driverarbete
professional driverarbete
yrkeserfarenhet {u}
professional experiencearbete
work experiencearbete
yrkesman {u}
craftsman
yrkesmässig
commercial
occupational
professional
yrkesmässigt
professionally
yrkesstolthet {u}
professional pridearbete
yrväder {n}
snowstormmeteo.
yrvaken
drowsy
yta {u}
area
surface
ytlig
superficial
ytlig [bildl.]
shallow [fig.]
ytspänning {u}
surface tension <ST>fys.
ytter-
external
ytterbium {n} <Yb>
ytterbium <Yb>kemi
ytterbiumatom {u}
ytterbium atomkemi
ytterdörr {u}
front door
ytterkurva {u}
outside bend
ytterligare
additional
further
ytterligt
utterly
yttermaterial {n}
upper [of a shoe]klädsel
ytterrock {u}
overcoatklädsel
ytterskida {u}
outside skisport
ytterst liten
minuscule
minute
yttersta
outermost
att yttra sig
to express oneself
yttrandefrihet {u}
freedom of speech
yttre
external
outer
Yttre Hebriderna {pl} [best. f.]
Outer Hebridesgeogr.
yttre planeter {pl}
outer planets {pl}astron.
yttre rymden {u} [best.]
outer spaceastron.
yttring {u}
utterance
yttrium {n} <Y>
yttrium <Y>kemi
yttriumatom {u}
yttrium atomkemi
yttriumisotop {u}
yttrium isotopekemi
Yuandynastin {u} [best. f.]
Yuan dynastyhist.
yukatekiska {u}
Yucatec Mayaling.
yxa {u}
ax [Am.]verktyg
axeverktyg
mate.
y-axel {u}
y-axis
biol.
Y-kromosom {u}
Y chromosome
sjöf.
yacht {u}
yacht
relig.
yazidier {pl}
Yazidi [also: Yazidis]
geogr.
Yemen {n}
Yemen
etn.
yemenit {u}
Yemeni
etn.
yemenit {u}
Yemenite
etn.
yemenitiska {u}
Yemeni [female]
etn.
yemenitiska {u}
Yemenite [female]
valuta
yen {u} <JPY, ¥>
yen <JPY, ¥> [Japanese]
att ylato howl [wolf, dog]
ylle {n}wool
ymnigabundant
ymnigample
kemimaterial
ympkristall {u}
seed crystal
yngreyounger
ynkligpuny
yoga {u}yoga
mat.
yoghurt {u}
yoghurt [spv.]
kemimil.
yperit {u} [C4H8Cl2S]
mustard gas
kemi
yperit {u} [C4H8Cl2S]
yperite
yppiglush
yppigluxuriant
yppigwanton [luxuriant]
yrke {n}occupation
yrke {n}profession
arbete
yrkesära {u}
professional honor [Am.]
arbete
yrkesära {u}
professional honour [Br.]
yrkesarbetare {u}skilled worker
arbete
yrkeschaufför {u}
commercial driver
arbete
yrkeschaufför {u}
professional driver
arbete
yrkeserfarenhet {u}
professional experience
arbete
yrkeserfarenhet {u}
work experience
yrkesman {u}craftsman
yrkesmässigcommercial
yrkesmässigoccupational
yrkesmässigprofessional
yrkesmässigtprofessionally
arbete
yrkesstolthet {u}
professional pride
meteo.
yrväder {n}
snowstorm
yrvakendrowsy
yta {u}area
yta {u}surface
ytligsuperficial
ytlig [bildl.]shallow [fig.]
fys.
ytspänning {u}
surface tension <ST>
ytter-external
kemi
ytterbium {n} <Yb>
ytterbium <Yb>
kemi
ytterbiumatom {u}
ytterbium atom
ytterdörr {u}front door
ytterkurva {u}outside bend
ytterligareadditional
ytterligarefurther
ytterligtutterly
klädsel
yttermaterial {n}
upper [of a shoe]
klädsel
ytterrock {u}
overcoat
sport
ytterskida {u}
outside ski
ytterst litenminuscule
ytterst litenminute
ytterstaoutermost
att yttra sigto express oneself
yttrandefrihet {u}freedom of speech
yttreexternal
yttreouter
geogr.
Yttre Hebriderna {pl} [best. f.]
Outer Hebrides
astron.
yttre planeter {pl}
outer planets {pl}
astron.
yttre rymden {u} [best.]
outer space
yttring {u}utterance
kemi
yttrium {n} <Y>
yttrium <Y>
kemi
yttriumatom {u}
yttrium atom
kemi
yttriumisotop {u}
yttrium isotope
hist.
Yuandynastin {u} [best. f.]
Yuan dynasty
ling.
yukatekiska {u}
Yucatec Maya
verktyg
yxa {u}
ax [Am.]
verktyg
yxa {u}
axe
Page 1 of 1 for the letter Y in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023